Onderwijs basis bij eerste fase Jeugd Correctie Centrum
22 Nov, 12:50
foto
Eén van de gebouwen van het Jeugd Correctie Centrum. (Foto's: Raoul Lith)


Door de ceremoniële oplevering van twee gebouwen op donderdag, heeft het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) de eerste fase van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) gehad. “Het is een mijlpaal dat we de kinderen in detentie de mogelijkheid gaan bieden om in een omgeving waar ze thuis horen op te vangen. In ieder geval te beginnen met onderwijs,” zegt Georgine Acton de coördinator van het Jeugd Correctie Centrum. Ze haalt aan dat volgens de ‘Havana Rules’ een kind in detentie niet in een inrichting mag zijn met volwassenen.

De gebouwen in de eerste fase zijn speciaal ingericht met het oog op onderwijs. De JCC coördinator zegt dat het onderwijsproces veel meer praktijk gericht gaat zijn gelet op het niveau van de kinderen die in het centrum komen. “De kinderen kunnen zo gericht praktijk onderwijs genieten. Om straks als ze uit detentie zijn toch een living hebben”. Volgens Acton gaan de jongeren naast reguliere vakken ook specifieke vaardigheden worden bijgebracht.  Zo zullen zij leren lassen, schilderen, metselen en leren hout te bewerken.

Volgens minister Stuart Getrouw van Juspol is de ingebruikname van de schoolinstelling de beste tool om te gebruiken om recidive te voorkomen. “Op een of ander wijze zijn de jongeren aan lager wal geraakt. Maar ze hebben het recht te keren in die samenleving. Ze hebben het recht wederom geaccepteerd te worden. Alles staat en valt met ontwikkeling.” Getrouw stelt dat met de veilige omgeving behalve onderwijs  het meer mogelijkheid zal bieden voor observatie waarmee een goede diagnose kan worden gesteld. Het kind kan hierna zo goed mogelijk worden begeleid.

Op het complex staat een aantal gebouwen die een bepaalde bestemming zullen hebben. Het is de bedoeling dat de kinderen later op dit terrein worden opgevangen. Bij de binnenkomst zullen zij voor observatie worden geplaatst om te kijken wat hun achtergronden zijn en wordt er ook een medisch rapport opgemaakt. “Je moet ze selectief gaan onderscheiden, zodat je ze zo goed mogelijk op maat kunt begeleiden. En als dat er is, dan is het dat ze een dagelijks programma hebben”. Acton merkt op dat op het centrum de school op dezelfde tijd start als buiten. Vanuit de school zijn er ook sportactiviteiten en alle activiteiten die te maken hebben met het buitenleven, maar dan op een goede manier.

“Voor het Openbaar Ministerie is het JCC een noodzakelijke verbeterpunt ten opzichte van wat we nu hebben Jeugd Opvoeding Gesticht (JOG). Omdat qua complex en toerusting qua indeling wij veel beter in staat zullen zijn als overheid de kinderen her te bewapenen middels opleidingen,” stelt procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Ook hij geeft aan dat de jongeren op het centrum hun creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Hier horen sport en spel ook bij. De PG merkt op dat de educatie van JCC erop is gericht dat de jongeren bij het verlaten van de poort zij “als veel betere toegeruste burgers de samenleving kunnen instappen om niet nog eens te vervallen in criminaliteit”. Hij geeft aan dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de bereidheid heeft uitgesproken om te helpen een module te ontwikkelen  van het kiemproces van zaad naar plant.

De bewindsman bedankt de publiek private sector voor de bijdrage die er geleverd is en roept op om verder te gaan met de samenwerking en ondersteuning. “Laten we de handen in elkaar slaan als het gaat om onze kinderen. Het zijn deze zelfde kinderen die later een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van ons land”. Het JCC is bedoeld voor de opvang en nazorg van kinderen tussen 12 en 18 jaar die in detentie zijn beland. Het doel van het JCC is om het gedrag van jeugdigen die met criminele activiteiten in aanraking zijn gekomen, te corrigeren. De opvang capaciteit van het JCC is gesteld op 96 waarvan 12 voor meisjes.

Raoul Lith