Personeel en staf Staatsolie roeren zich over verpanden
21 Nov, 00:00
foto


De voorgenomen overbruggingslening bij Oppenheimer houdt geen risico's in voor Staatsoliemaatschappij Suriname NV, als de afspraken over de betalingsgaranties worden nageleefd. Het personeel van Staatsolie roert zich en ook de staf, de spanningen zijn zeer hoog opgelopen vanaf het moment dat bekend werd dat de regering voornemens is haar inkomsten bij Staatsolie (inclusief Merian mijn), en Iamgold te verpanden voor US$ 150 miljoen.

Lloyd Read, voorzitter van de werknemersbond bij Staatsolie, zegt aan Starnieuws dat de lening echter een nationale ramp is. De inkomsten die de regering gebruikte om de gaten in de begroting te vullen, zullen immers weg komen te vallen. Met andere woorden, geld voor de begroting is er niet. De vakbondsman wijst erop dat dit niet alleen een probleem van de vakbeweging is, maar "het is ook een probleem van het bedrijfsleven, van de ngo's, van elk van ons als burger." Hij benadrukt dat een begroting die niet kan worden aangevuld betekent dat er zware druk komt op de nationale economie, het betekent geldontwaarding en daarmee zal de druk op de vakbeweging toenemen. "En de vakbeweging zal dit moeten verhalen op het bedrijfsleven," beschrijft Read de economische cirkel.

"Wij hebben als bedrijfsleven, vakbeweging, ngo, als iedere Surinamer, de verantwoordelijkheid om ons te verzetten tegen dit onverantwoord economisch beleid." Read stelt dat als de burger al een probleem heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, het voor de gepensioneerden een strop om de hals is die steeds strakker aantrekt.

Bij een gesprek tussen de Staatsolie-directie en het bondsbestuur is in elk geval de zorg van de vakbond weggenomen dat Staatsolie een defecte Afobaka dam per 31 december overgedragen krijgt. De civieltechnische werkzaamheden aan de dam zijn afgerond en zijn ze nu bezig generatoren te vernieuwen, weet Read te vertellen. Hij wilde ook weten welke invloed de lening zou hebben op de andere delen van Staatsolie, waaronder de raffinaderij en de mainstream activiteiten.

Er wordt een 'purchase agreement' gemaakt met de Energiebedrijven Suriname NV die stroom afneemt van de Staatsolie Power Company Suriname NV (SPCS) waar de Afobaka dam vanaf 1 januari 2020 onder zal vallen. Voor de stroom die de EBS afneemt bij de dochteronderneming van Staatsolie, zal zij betalen. Wat Iamgold voor stroom aan de overheid zou betalen, gaat nu rechtstreeks naar leningverstrekker (Oppenheimer) als aflossing. Dat gebeurt ook met de royalty's die Iamgold verschuldigd is aan de staat. Ook de uit te keren dividend over 2019 van Staatsolie, zal nu rechtstreeks gaan naar de leningverstrekker. De inkomsten van Staatsolie uit de aandelen in de Merian-mijn gaan ook rechtstreeks als aflossing naar de leningverstrekker. Read zegt dat zolang EBS haar betalingsafspraken nakomt, er in principe niets aan de hand is voor Staatsolie als bedrijf. "Maar als de overheid niet betaalt en afspraken worden niet nageleefd, krijg je de poppen aan het dansen."

Anders is het voor de burger. "De actief dienenden voelen de gevolgen van het onverantwoord leengedrag van de regering, laat staan de gepensioneerden." Read zegt dat de mensen passief staan en dat het maar niet lukt om de boodschap tot de samenleving te laten doordringen. "Je wordt al snel politiek gekleurd, en daar moet je goed van doordrongen zijn. Het is een gemeenschappelijke taak om de regering te dwingen een verantwoord economisch beleid te voeren." De vakbondsman benadrukt dat het om een serieus probleem gaat en dat hij op nationaal niveau een aantal erupties verwacht.