Ruim 4,2 miljard  mensen zonder degelijk toilet
19 Nov, 17:24
foto
Ricky Stutgard


Ruim 4,2 miljard mensen op de wereld leven zonder veilige en schone sanitaire voorzieningen, zoals een toilet. Bijkans 673 miljoen mensen zijn gedwongen hun ontlasting op een open veld of plek te doen. Daar komt bij kijken dat drie miljard mensen niet beschikken over de meest elementaire faciliteiten om hun handen te kunnen wassen. 

Ook in Suriname zijn er nog plaatsen waar er geen schone en veilige toiletten zijn. Dat geldt niet zozeer voor Paramaribo, maar des te meer voor de verre districten. Er is nog geen onderzoek gedaan, maar de praktijk doet vermoeden dat ruim 90% van de bewoners in Paramaribo over een toilet beschikt. Anders is het in het binnenland. Volgens voedseltechnoloog Ricky Stutgard laten de sanitaire voorzieningen op onder andere scholen in de verre districten nog veel te wensen over. Hij staat op Wereld Toilettendag – elk jaar herdacht op 19 november - stil bij de gevolgen van een tekort aan goed functionerende toiletten: “We hebben een grote regentijd en dan lopen de straten onder water. Als een wc een slecht fundament heeft, dan komt alle troep naar buiten en mensen die dan door het vieze water lopen, vooral kinderen, die raken geïnfecteerd met een heleboel worminfecties.” 

De voedseltechnoloog brengt in herinnering dat aan het begin van de vorige eeuw nog veel gebruik werd gemaakt van wc’s, ook bekend als erftoiletten. De hygiëne liet veel te wensen over en het was dan ook geen wonder dat worminfecties doodsoorzaak nummer 1 waren in Suriname. Toen er betere toiletten en septic tanks kwamen, namen de infecties ook af. Vandaag de dag komen worminfecties niet eens voor op de lijst van belangrijkste doodsoorzaken. Toch blijken nog niet alle bewoners in Suriname te beschikken over een degelijk toilet. Stutgard geeft aan dat er geen onderzoek is gedaan naar hoeveel mensen toiletten hebben, maar wil wel geloven dat in Paramaribo ruim 90% over goede sanitaire voorzieningen beschikt. Dat beeld ziet er echter anders uit in de randdistricten. “Kijk naar de scholen, dan zien we dat het veel te wensen overlaat. En ik wil ook best geloven dat in andere gebieden misschien minder dan 50% de beschikking hebben over goed functionerende toiletten.”

De wereldwijde sanitaire crisis als gevolg van het ontbreken van goede toiletten betekent dat onbehandeld menselijk afval ziekten verspreidt in watervoorraden, maar ook in de voedselketen voor miljarden mensen. Een tekort aan goede sanitaire voorzieningen veroorzaakt naar schatting jaarlijks 432.000 sterfgevallen door diarree. Wereldwijd ligt de wereld op schema als het gaat om het bereiken van Sustainable Development Goal (SDG) 6: zorgen voor sanitaire voorzieningen en water voor iedereen tegen 2030. De financiering schiet namelijk tekort, de vraag stijgt, de watervervuiling neemt toe en bestaande bestuursstructuren zijn vaak zwak en gefragmenteerd.

Arme mensen hebben veel vaker een gebrek aan veilige sanitaire voorzieningen en worden vaak geconfronteerd met vele vormen van discriminatie. Ze blijven achter als ze proberen toegang te krijgen tot sanitaire voorzieningen of hun huidige faciliteiten willen verbeteren. Het thema van Wereld Toilettendag dit jaar luidt daarom: Leaving No One Behind (Niemand achterlaten).