Rusland bezorgd over US$ 150 miljoen lening Afobakadam
17 Nov 2019, 15:31
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland


NPS-voorzitter Gregory Rusland stelt dat met het ter beschikking stellen van de royalty's van Iamgold en dividend van Staatsolie als onderpand voor een lening van US$ 150 miljoen bij Oppenheimer en Republic Bank, het risico ontstaat dat het totale ontwikkelingsbeleid van Suriname wordt vastgezet. Hierbij worden ook de inkomsten uit de levering van stroom door de Staat aan Iamgold, ter beschikking gesteld van Oppenheimer en Republic Bank.

Rusland wijst erop dat deze wijze van aanpak gelijkenissen vertoont met het leengedrag van de NDP regering onder leiding van president Jules Wijdensbosch in 1999, waarbij de inkomsten van de Staat bij de Suralco en Billiton waren verpand om leningen af te lossen, voor onder andere de bruggen, bij Ballast Nedam. Het gevolg was dat de Staat in liquiditeitsproblemen raakte en niet kon voldoen aan haar basale verplichtingen. Dit is toen de basis geweest dat de koers in die periode op hol is geslagen en een hoogte had bereikt van circa $ 1 op Sf. 3000. 

De politicus waarschuwt dat als de regering haar zin krijgt, uiteindelijk dat beetje geld dat overblijft slechts voldoende zal zijn om overheidssalarissen uit te betalen. Hij wijst naar een  situatie van bezorgdheid waar in 2021/2022 wij nog een grote lening van US$ 150 miljoen zullen moeten aflossen naast de rentes die elke 6 maanden betaald dienen te worden.  

Deze lening zou niet nodig zijn geweest indien de huidige regering maatregelen had getroffen toen bleek dat de Alcoa de Brokopondo Overeenkomst had beëindigd, omdat men in 2015 stopte met de productie van bauxiet en aluinaarde in Suriname. De Afobakadam behoorde vanaf dat moment overgedragen te worden aan  Suriname en de stroom uit Afobaka was toen al van Suriname. Om onduidelijke redenen heeft de regering geen maatregelen genomen en zitten zij nu met een extra schuld van meer dan  US$100 miljoen aan de Alcoa voor de overname van de dam. 

De NPS kwalificeert het leengedrag nogmaals als onethisch, temeer wij zes maanden vóór de verkiezingen zijn. Lopend beleid moet worden afgerond in plaats van het maken van nieuw en onvoorspelbaar beleid dat verregaande gevolgen heeft voor het land en volk. "Om geld te lenen voor Ontwikkelingsdoelen van een dergelijke omvang, moeten die doelen passen binnen een voorspelbaar en realistisch Meerjaren Ontwikkelingsplan en jaarbegroting", benadrukt Rusland.
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August