A20 informeert CCK op partij-ideologie
13 Nov, 16:46
foto
A20 heeft een informatief gesprek gehad met het Comité Christelijke Kerken. Tweede van rechts voorzitter Steve Reyme van A20. Rechts van hem bisschop Karl Choennie. (Foto: A20)


Alternatief 2020 (A20) heeft het Comité Christelijke Kerken (CCK) geïnformeerd over de ideologie, visie en missie van de partij. A20 gelooft dat Suriname op een kruispunt staat en als er geen verandering komt in de wijze waarop het land wordt bestuurd, zal de economische malaise alleen maar verergeren. Toch is A20 ervan overtuigd dat Suriname tot hoge ontwikkeling kan komen, indien rechtvaardige, dienstbare en capabele leiders het land besturen.

Het CCK staat onder leiding van bisschop Karl Choennie. Onder CCK vallen onder andere het RK Bisdom, de Evangelische Broedergemeente Suriname, Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname, de Hervormde Kerk van Suriname en het Leger Des Heils. Er is gesproken over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de democratie via onder andere de leer van Trias Politica. Er is ook aandacht geschonken aan de ernstig verzwakte instituten en is daadkrachtig optreden tegen corruptie vereist om te komen tot versterking van onze instituten. A20 heeft ook met het CCK gedeeld dat "we in ons land moeten komen tot een dienstbare overheid, wat onder meer inhoudt dat de overheid niet moet worden misbruikt voor bijvoorbeeld het institutionaliseren van corruptie, maar juist de samenleving moet dienen overeenkomstig de nationale en internationale regelgeving". 

Over het milieu waaraan de afgelopen decennia onvoldoende aandacht is besteed, is breedvoerig gesproken. Ook de landbouwsector is aan de orde geweest en is uitgelegd welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om deze sector tot bloei te brengen. De partij blikt terug op een vruchtbare meeting, waarbij duidelijk is aangegeven dat A20 niet vecht tegen personen of partijen, maar tegen fundamenteel onrecht. A20 is gefocust op het bieden van planmatige oplossingen voor de verschillende maatschappelijke vraagstukken. "Ons volk heeft immers krachtens de grondwet recht op een goede balans tussen sociale, economische en maatschappelijke ontwikkeling", zegt de partij. 

Wednesday 12 August
Tuesday 11 August