Nieuwe directeuren bij KPS; wnd korpschef ontheven
07 Nov, 12:47
foto
De dagorder van korpschef Robert Prade naar het personeel.


Hoofdinspecteur Orlando Changoer is benoemd als waarnemend directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer. Hoofdinspecteur Stanley Changoer is de nieuwe waarnemend directeur Operaties. Dit besluit heeft korpschef Roberto Prade meegedeeld in een dagorder aan het personeel van het Korps Politie Suriname. 

Starnieuws verneemt dat waarnemend korpschef, commissaris Aliemoenadi Nasrullah, is ontheven uit zijn functie. Wat de redenen hiertoe zijn, is nog niet duidelijk. Er zijn geen formele mededelingen gedaan over de ontheffing van de politiecommissaris. Hij was ook directeur Operaties. 

In de dagorder die gisteren is uitgegeven, deelt de korpschef mee dat de twee functionarissen per onmiddellijke ingang benoemd zijn als waarnemers in de directeursfuncties. Aan eenieder wordt gevraagd om de twee functionarissen de volle medewerking te verlenen in de uitoefening van hun functies. 

Saturday 25 January
Friday 24 January
Thursday 23 January