Breaking: Kanhai vraagt HvJ proces tegen Bouterse te beëindigen
05 Nov, 11:06
foto
Irvin Kanhai zojuist na de zitting in de Raadkamer. Het Hof van Justitie neemt woensdag een besluit over het verzoekschrift. (Foto: René Gompers)


Irvin Kanhai, raadsman van Desi Bouterse, vraagt het Hof van Justitie (HvJ) om de strafzaak tegen zijn cliënt te beëindigen - zonder oplegging van straf of maatregel. De vordering is ingediend op 25 oktober en is vandaag in behandeling genomen door het HvJ. Tegen Bouterse is 20 jaar gevangenisstraf geëist door de auditeur-militair in het 8 december strafproces. Het HvJ neemt woensdag een beslissing, deelt Kanhai aan Starnieuws mee. 

Het 8 decemberstrafproces is in november 2007 aangevangen. Een jaar geleden, op 29 oktober 2018, hebben de verdachten de gelegenheid gehad om het laatste woord te voeren, waarna het onderzoek niet is afgesloten, stelt Kanhai. De Krijgsraad heeft bepaald dat het vonnis op een nader te bepalen datum volgt. "Tussen 29 oktober 2018 en de dag van de indiening van dit verzoek, ligt een periode van een jaar," benadrukt de advocaat in zijn vordering aan het HvJ. 

Kanhai voert aan dat tussen 29 oktober 2018 en 29 oktober 2019 geen processuele handeling heeft plaatsgevonden en alle verdachten in onzekerheid zijn gelaten. De raadsman voert aan dat in de wet is aangegeven dat binnen 21 dagen het onderzoek moest worden afgesloten, nadat de verdachten in de gelegenheid zijn gesteld om het laatste woord te voeren. Dit is niet gebeurd en er zijn geen processuele verrichtingen gedaan. 

Het is volgens Kanhai nog nooit eerder voorgekomen dat een jaar is gewacht, voordat er een uitspraak is gedaan. De uitspraak had volgens hem binnen 21 dagen na sluiting van het onderzoek moeten plaatsvinden. "Het niet sluiten wordt thans misbruikt en dit misbruik kan niet gebruikt worden om een jaar te wachten en geen enkele processuele handeling plegen. Bovendien is er geen zicht op een uitspraakdatum," benadrukt de raadsman van Bouterse. Hij voert aan dat 21 dagen door de wet is voorgeschreven en een universele norm is voor alle uitspraken.