Abdoel na VES-brief: Strafbepaling heeft geen nut
23 Oct 2019, 00:00
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP.


"Ik blijf bij mijn standpunt dat de strafbepalingen geen nut hebben en geen bescherming bieden aan het beoogde doel van de wet." Zo reageert NDP-fractieleider Amzad Abdoel tegenover Starnieuws op de oproep van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) om niet mee te werken aan de wijziging van de Wet op de Staatsschuld. VES heeft 'aan alle integere Assembleeleden' een brief geschreven. "VES heeft ook een schrijven naar mij gericht en ik heb het doorgenomen," zegt Abdoel. "Hoewel er een hele maatschappelijke discussie is begonnen over de wetswijziging door mij ingediend, kijk ik nog steeds naar reacties die oplossingen aandragen voor het vraagstuk van de Staatsschuld binnen de wet."

Abdoel zegt de discussies gevolgd te hebben "en ben eens ermee dat we samen naar mogelijkheden moeten zoeken om de financiering van kapitaaluitgaven niet in gevaar te brengen en tegelijkertijd de staatsschuld verantwoord terug te brengen. Echter zijn er tot nu toe geen concrete wijzigingen voorgesteld. Integendeel speelt men nog steeds op de man in plaats van op de bal. Binnen de coalitiekringen wordt er wel gesproken om in de wet op te nemen dat een schuldsaneringsplan ingediend moet worden zodat de staatsschuld verantwoord teruggebracht kan worden. Dit voorstel is ook in bestudering. Ik kijk uit naar andere actoren die ook met oplossingsmodellen komen. Trouwens, in haar schrijven geeft VES zelf aan dat het obligoplafond met toestemming van De Nationale Assemblee is overschreden. Zij geeft aan de staatsschuld af te bouwen, echter doet zij geen voorstel hoe op een verantwoorde manier dat gedaan kan worden," stelt Abdoel. 

De VES staat in haar schrijven erbij stil dat de bestaande Wet op de Staatsschuld is in 2002 tot stand is gekomen na pijnlijke lessen die wij als volk hadden ondervonden door verkwistend beleid in de tweede helft van de jaren ’90. Dit beleid was verantwoordelijk voor de forse devaluatie van de Surinaamse munt en een gigantische inflatie. Suriname belandde hiermee aan de rand van de economische afgrond met als gevolg een ernstige verarming van de samenleving die vele jaren hierna nog voelbaar was. 

De buitensporige en dus onverantwoorde schuldfinanciering zal verdere verstoringen in de monetaire en reële sfeer teweeg brengen. Deze verstoringen vergroten bestaande risico's  die de koopkracht van de burgers verzwakken en de economie duurzaam ontwrichten. Het is volgens de VES de verantwoordelijkheid van elke individuele volksvertegenwoordiger om beleid welke een negatieve uitwerking kan hebben op het land en de burgers af te wijzen. 

U kunt de brief van de VES hier downloaden. 
pdf-icon.gif Brief_VES_aan_Assembleeleden.pdf                
Advertenties