Suriname en Belize leren van elkaar over behoud cultuur
16 Oct, 04:46
foto
Johan Roozer, beleidsadviseur van Cultuur (links) legt uit over het project dat samen met Belize is uitgevoerd. Rechts nog net zichtbaar, Stephen Fokké, directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. (Foto: Raoul Lith)


Suriname en Belize werken samen op het vlak van gebouwd erfgoed en archeologie. Het project is gefinancierd door Unesco. Er wordt technische expertise uitgewisseld en aan capaciteitsversterking gedaan. Twee vertegenwoordigers van het National Institute of Culture and History (NICH) van Belize zijn in  Suriname voor oriëntatie. Stephen Fokké, directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, en archeoloog Irene Meulenberg zijn eerder ook voor twee weken in Belize geweest.

Fokké vertelt dat het doel is om van elkaar te leren over het behouden van gebouwd erfgoed en precolumbiaanse sites in beide landen. Het gaat om archeologische sites waar inheemsen van vroeger, duizenden jaren voor Christus, hebben gewoond. In Suriname is de kans om deze aan te treffen overal waar er schelpristen zijn, legt Fokké uit.  
In 2017 zijn er bij een schelpzandafgraving bij de Motkreek beenderen en aardewerken gevonden. Het bleek een nederzetting en begraafplaats te gaan. Recentelijk is ook op plantage Belladrum in Coronie een archeologische site gevonden, vertelt Fokké. Het zijn beide grote sites. Hij geeft aan dat de dienst heel wat werk te verzetten heeft en dit een paar jaar duren zal. 

De Archeologische Dienst beschikt nu vijf jaar over een archeoloog, in Belize is men veel verder. Suriname heeft echter veel ervaring met het gebouwd erfgoed en historische begraafplaatsen. Belize heeft hier nog geen inventarisatie van gedaan, maar in Suriname heeft dat wel plaatsgevonden o.a. op de begraafplaats te Joden Savanna en de Oranjetuin. In Belize is de focus vooral geweest op de grote Maya tempels. De laatste jaren is de focus meer naar op houten historische architectuur.

De bedoeling is dat beide partijen een verslag maken met de bevindingen en suggesties voor het uitvoeren van pilotprojecten als tweede fase, legt de directeur uit. Het onderhoud van de monumentale gebouwen van de overheid valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Vanaf 2017 wordt er een door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank gefinancierd project, het Paramaribo Urban Rehabilitation Project, uitgevoerd,  speciaal voor de historische binnenstad waarbij een aantal monumentale panden van de overheid wordt gerestaureerd. Het oud parlementsgebouw en het oud gebouw van Algemene Zaken worden binnenkort herbouwd, maar ook de rehabilitatie en herinrichting van de Waterkant wordt opgepakt binnen het project.

Johan Roozer, beleidsadviseur van het directoraat Cultuur deelt mee dat Belize heeft gekeken naar het gebouwd erfgoed van Suriname. Belize is nu pas in de fase van de bescherming van zijn gebouwd erfgoed. Suriname wordt als voorbeeld genomen over, hoe de wetgeving is aangepakt en alles wat daarmee samenhangt. Suriname heeft ook van Belize geleerd omdat dat land veel verder is met archeologisch onderzoek. De bedoeling is dat na de bevindingen er overgegaan zal worden tot een vervolgproject. Dit zal ook voor goedkeuring en financiering voorgelegd worden aan Unesco. 

Raoul Lith
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May