Column: Niet Jezus, maar volk moet handelen; Amen!
15 Oct, 00:59
foto
Steven Reyme, voorzitter van A20.
(Foto: René Gompers)


Alternatief 2020 (A20) heeft in volle vaart, via een zesbaans snelweg, de politieke arena betreden. Pastor Steven Reyme (52) heeft bij de proclamatie kleur bekend. Hij neemt Jezus Christus als zijn voorbeeld. Als voorganger van Logos International is het voor de hand liggend dat Reyme Jezus als ideaal heeft genomen, ook als politicus. Het zal bovenmenselijke inspanningen vereisen om in de voetsporen van de Zoon van God te treden. Naast dienstbaar leiderschap, waar Reyme naar verwijst, zijn liefde, vergevingsgezindheid en barmhartigheid opvallende eigenschappen van Jezus. In Suriname hebben wij nog een lange weg te gaan. 

A20 heeft bij de proclamatie duidelijk gemaakt dat de partij op christelijke leest is geschoeid en die waarden en normen worden gepropageerd. Ook in de liedjes die uit volle borst gezongen werden, werd dit nadrukkelijk tot uiting gebracht. Eigenlijk heeft Reyme tijdens zijn maiden speech, NDP-topper en geloofsgenoot, André Misiekaba, gelijk gegeven. Misiekaba had gezegd dat Gods hand is in de zetelwinst van de paarse partij. De nieuwe politicus is ook ervan overtuigd dat God regeringen plaatst en het zal weer God zijn die ze weghaalt. 

Zal God zich echt bezighouden met partijpolitieke aangelegenheden, terwijl er zoveel te doen is op de wereld? Waarom hebben mensen stemrecht gekregen, als de Almachtige de job moet komen klaren? Het is gebruikelijk dat bij belangrijke bijeenkomsten voorgangers van verschillende geloofsrichtingen worden gevraagd om de activiteit te zegenen. Op die manier wordt getracht om iedereen, welk geloof iemand ook aanhangt, zich thuis te laten voelen. Maar bij het verkrijgen van staatsmacht moet het dienende leiderschap dat door Jezus is belichaamd naar eenieder toe gelden, ook mensen die absoluut niet geloven in God. 

In elk geval heeft A20 een spectaculaire intrede gedaan in de politiek. De proclamatie heeft bij velen indruk gemaakt. A20 heeft zich aangediend als Alternatief in 2020. Het visitekaartje is afgegeven: Strijden tegen fundamenteel onrecht, dienstbaar leiderschap en Suriname op de eerste plaats. Alles moet plaatsvinden volgens law and order. A20 gaat voor een technisch kabinet, waarbij er samengewerkt moet worden met andere partijen. Dat Suriname zich in deze situatie bevindt, komt ook door het volk dat regeringen niet afstraft voor het nemen van verkeerde beslissingen. 

Reyme heeft met zijn eerste speech getoond dat hij weet wat er speelt in de samenleving. Hij heeft met zijn optreden de aandacht getrokken van velen. Er hebben zich veel nieuwe politieke partijen aangediend, maar geen van ze was zo wervelend en enthousiast als A20. Met zijn ferme uitspraken over diverse onderwerpen, waaronder gerechtigheid in de 8 decembermoorden, heeft hij gevoelige snaren geraakt. Gij zult niet doden, is een gebod, maar aan de andere kant heeft Jezus Zijn moordenaars zelfs tijdens de kruisiging vergeven. Welke keuze zal A20 uiteindelijk maken? 

Hopelijk wordt 8 december 1982 geen politieke issue tijdens de verkiezing van 2020. Immers, in 2015 is Desi Bouterse - ondanks zijn niet-fraaie cv - met medewerking van de oppositie herkozen als president van Suriname. Het oordeel in het 8 decemberstrafproces ligt bij de Krijgsraad, die eindelijk moet komen met een verlossende uitspraak voor alle betrokkenen. Er hoeft niet gewacht te worden op Jezus, om de verlossing te brengen. Mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid durven nemen. Daarvoor zijn er systemen in een rechtsstaat. Amen!

Nita Ramcharan