Mobiele waterpompen ingezet in Wageningen
22 Aug, 06:24
foto
Mobiele waterpompen moeten het waterpeil in de afvoerkanalen verminderen. (Foto: NII)


Bij het pompgemaal Wageningen zijn mobiele pompen ingezet. Het water wordt vanuit het afvoerkanaal in het aanvoerkanaal gepompt. Het afvoeren van het overtollige water uit de verschillende loosleidingen moet nu vlotter geschieden.

Zware regens in de afgelopen weken hebben gezorgd voor een hoge waterstand in het afvoerkanaal. Met het overtollige water werd gevreesd voor 3.000 hectare rijstarealen. Boeren maakten zich zorgen over het opnieuw onderlopen van hun arealen.

Met de inzet van de mobiele waterpompen wil het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij het waterpeil in het afvoerkanaal in korte tijd minstens 30 cm lager brengen. De inspanningen zullen meer tijd vergen als de zware regen aanhoudt, laat het ministerie van LVV optekenen via het Nationaal Informatie Instituut.

Het overtollige regenwater wordt opgeslagen in het aanvoerkanaal, zodat ook bij een eventueel toekomstige aanhoudende droogte er meer water ter beschikking is voor de arealen in de Middenstandspolder en Wageningen.
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February