Suriname tegen verklaring Mercosur over Venezuela
19 Jul 2019, 04:41
foto
De 54e vergadering van Mercosur in Argentinië. Suriname staat niet achter de verklaring over Venezuela.


Suriname ondersteunt de verklaring over de situatie in Venezuela niet die aangenomen is tijdens de 54e Mercosur staatshoofden vergadering, meldt Buitenlandse Zaken. Suriname was vertegenwoordigd door ambassadeur Marciano Edgar Armaketo. Hij heeft de bekende positie van Suriname over Venezuela herhaald. Deze is gebaseerd op internationale rechtsbeginselen en principes van respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit, het recht van volkeren op zelfbeschikking, niet-inmenging en niet-ingrijpen in de aangelegenheden van staten en eerbiediging van mensenrechten en democratie. Behalve Suriname ondersteunden ook Guyana, Uruguay en Bolivia de verklaring niet.

Suriname heeft als geassocieerd lid geparticipeerd in de vergadering. Mercosur is een belangrijk handelsblok dat in de toekomst vele voordelen voor de handelsrelaties van Suriname kan opleveren, zoals toegang tot een miljoenenmarkt. Het ligt in de bedoeling om na discussies met stakeholders, het volwaardige lidmaatschap te overwegen. De participatie van Suriname in de vergadering dient dan ook mede tegen deze achtergrond te worden gezien. Bolivia die reeds een verzoek om lid te worden van dit blok heeft ingediend, wordt binnenkort formeel toegelaten.

De vergadering is op 16 en 17 juli gehouden in Argentinië. Enkele hoogtepunten waren: Bespreking van de recent getekende handelsovereenkomst tussen Mercosur en de Europese Unie en de ondertekening van de overeenkomst voor het beëindigen van roamingkosten tussen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. De voorzittershamer van Mercosur is voor de komende periode overgedragen aan Brazilië.
Advertenties