SFB stelt nieuw reglement vast voor belastingadviseurs
15 Jul 2019, 19:30
foto
Het nieuwe bestuur van de SFB. Van links naar rechts Siegfried Kenswil, Nazna Ishaak, Farousha Rellum, Roy Shyamnarain en Liesbeth Kuenen.


De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft een nieuw reglement voor de beroepsuitoefening voor haar leden vastgesteld op een onlangs gehouden ledenvergadering. Er is eveneens een nieuw bestuur gekozen dat opnieuw geleid wordt door Roy Shyamnarain. De SFB wil als de beroepsorganisatie van in Suriname werkzame fiscale dienstverleners, in de komende bestuursperiode werken aan het versterken van haar interne organisatie en het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden. 
 
In het bestuur hebben verder zitting: Farousha Rellum (secretaris), Liesbeth Kuenen (penningmeester), Nazna Ishaak en en Siegfried Kenswil (commissarissen). De SFB zegt in een persbericht dat de binnen de organisatie aanwezige kennis ingezet zal worden om een actieve bijdrage te leveren aan het fiscale debat, door bijvoorbeeld als gesprekspartner van beleidsmakers op te treden bij het voorbereiden van maatregelen voor verbetering van het belastingsysteem en het beter functioneren van de Belastingdienst.  
 
Het vastgestelde reglement voor beroepsuitoefening, SFB Code of Conduct, geeft de regels waaraan SFB-leden zich in de uitoefening van hun beroep als belastingadviseur moeten houden. Deze is samengesteld aan de hand van gangbare internationale standaarden voor met de SFB vergelijkbare beroepsorganisaties en regelt onder meer onderwerpen als integriteit, beroepsethiek, compliance, onafhankelijkheid, competentie, afspraken over honoraria en bescherming van cli├źnteninformatie. De SFB ziet in de vaststelling van dit document een belangrijke impuls voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden.  
 
Het beroep van belastingadviseur is een zogenaamd vrij beroep en in feite kan dus iedereen zich voor belastingadviseur uitgeven. Door zich te committeren aan de SFB Code of Conduct, bouwt de belastingadviseur voor zijn dienstverlening een zekere kwaliteitsgarantie in en mag zich in de praktijk voortaan presenteren als Chartered Tax Advisor. Hiermee zal hij zich ook positiever kunnen onderscheiden van anderen, die een dergelijke garantie niet kunnen bieden. De eisen voor toelating als lid van de SFB zijn opnieuw vastgesteld en ook is er een programma voor permanente educatie in voorbereiding, dat gericht is op het bijscholen van leden en het begeleiden van nieuwe leden.   
Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April