Eenheidsbeweging zet volgende stap
04 Jun 2019, 03:51
foto
Ronnie Brunswijk (tweede van links) en Gregory Rusland (tweede van rechts) met een deel van de commissie. Hesdy Pigot (naast Rusland) is voorzitter van de commissie. (Foto: René Gompers)


De Eenheidsbeweging is op 25 mei onder grote belangstelling geproclameerd in het Mapanegebied. Daar is ook de Verklaring van Mapane-Kasiwinika getekend door de initiatiefnemers Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland. Maandag is een commissie ingesteld om de punten die zijn opgenomen in de verklaring, grondig uit te werken. Punten die de eenheid onder de Surinamers van Afrikaanse afkomst moeten bevorderen en de problemen waarmee de groep worstelt, moeten aanpakken.

De leden van de commissie zijn door Rusland en Brunswijk gepresenteerd in Grun Dyari, het hoofdkwartier van de NPS. Commissievoorzitter is Hesdy Pigot. De andere leden zijn Ernie Landveld, Patricia Etnel, Ruben Ravenberg, Mavies Demon en Fidelia Galon. Ruth Wijdenbosch gaat een “ondersteunende rol” vervullen, deelt Rusland mee. Brunswijk en Rusland benadrukken nog eens dat het niet om politiek gaat, maar een noodzaak en een manier om uit de achtergestelde positie te komen. “Dit is geen politiek, na wan yeye sani,” zegt Brunswijk. “Sinds de slavernij heeft men ons verdeeld en tegen elkaar opgezet. Un’ mek’ vrede nanga den bakra ma nanga un srefi niet. Yeye fasi zijn sommige dingen blijven hangen.”

De commissie gaat werken aan het bevorderen van de eenheid tussen de verschillende groepen nazaten van de tot slaafgemaakte Afrikanen, en het verbeteren van hun toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en werkgelegenheid. Cultuur en religie krijgen ook aandacht. De commissie gaat zich ook buigen over een nieuwe naam voor alle nazaten. In 2016 heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling ‘Afro Surinamer’ voorgesteld. “Geografisch zal er nog een verdeling zijn zoals Afro-Surinamer van het binnenland en Afro-Surinamer van de stad,” lichtte de bewindsman toe. De commissie zal zich daarover buigen. Er zal ook een datum worden vastgesteld voor een eenheidsmanifestatie in Paramaribo. Over zes maanden zal de commissie rapport uitbrengen.

Brunswijk en Rusland zijn “zeer tevreden” over de proclamatie op Mapane en de nieuwe vorderingen. Brunswijk is nog steeds erg blij. Hij is zeer ingenomen met het goed opgekomen publiek. Hij is zeer te spreken over de moeite die de mensen zich hebben getroost om op de manifestatie te zijn. “Zij hebben het begrepen en hebben de ontberingen genomen om er te zijn,” merkt Brunswijk op. “En dat ondanks de kritiek die er toen al was. Er is nog steeds kritiek, men probeert de beweging in een bepaalde richting te duwen. Niet iedereen schijnt het te begrijpen.” Rusland voegt toe dat zelfs opiniepeilingen zodanig vragen opstellen om de beweging in een politieke sfeer te brengen.

“Waarom is het verkeerd dat deze groep zich gaat bundelen, waarom noemt men de bundeling van ons etnisch en van anderen niet? Is men zo bang dat wij dan de grootste bevolkingsgroep zullen zijn?,” vraagt Brunswijk zich luidop af. “Er zijn problemen waarmee de groep te kampen heeft. Als wij constateren dat we achtergesteld zijn en concluderen dat we zwak staan in de maatschappij, moeten we er iets aan doen. Zelf doen, niemand gaat het voor ons komen doen. Daarom moeten we samenkomen, samen eraan werken. Maar wanneer wij de eenheid hebben bereikt, betekent het niet dat we het land alleen gaan draaien. Dat kan geen enkel groep alleen. We hebben elkaar nodig, alleen samen kunnen we het land ontwikkelen.”

René Gompers
Advertenties