Abdoel bij 4 jaar verkiezing: Regering bezit daadkracht
25 May 2019, 03:59
foto
Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP.


"In de afgelopen vier jaren hebben we wel gezien dat de regering-Bouterse over daadkracht beschikt. Na de enorme daling van de prijzen van grondstoffen van olie en goud met als gevolg afname van de overheidsinkomsten, weten wij allemaal wat de gevolgen daarvan waren. De economie kromp in met 2.7% in 2015 en 9.3% in 2016. De belangrijkste uitdaging was om in deze situatie een ommekeer te brengen zonder de bestaansgaranties van het volk in gevaar te brengen en nog altijd in de minimale basisbehoeften als onderwijs en gezondheidszorg te kunnen voorzien. Dit is de regering wel gelukt. Dit zegt de fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), Amzad Abdoel, om een reactie gevraagd aan Starnieuws. 

In 2017 begon de economie weer aan te trekken en begon de inflatie te dalen. Zeer belangrijk is, dat de regering in tijden waarbij de koopkracht enorm daalde, de ambtenaren tegemoet is gekomen met koopkrachtversterking, belastingtekorten en een gefaseerde salarisverhoging van meer van 100%. "In moeilijke tijden is de regering in staat geweest om de vaste lasten na te komen. Tegelijkertijd is de regering begonnen met sterke investeringen onder andere binnen infrastructuur, ICT en gezondheidszorg. Ook werd er behoorlijk aandacht besteed aan het sociaal contract. Hierbij werd er speciale aandacht besteed aan de sociaal zwakkeren middels verkoop van voedselpakketten, gratis verstrekking van  schoolpakketten en vooral subsidiëring van tal van diensten zoals transport, elektra en water. De groei zette zich voort in 2018, waarbij de inflatie ook in dit jaar verder daalde en zal in 2019 hoger op komen te liggen, met een lagere inflatie," stelt de politicus. 

"Verder zagen wij dat na een sterke  afname van de monetaire reserve in 2015 tot US$340 miljoen, deze in 2019 weer gestegen was tot aan US$ 613 miljoen. De verbetering is ook te merken in de toename van het opstarten van een aantal nieuwe bedrijven. In 2018 zijn ruim 2650 vergunningen verleend. Ook daalde de werkloosheid van 2016 van 9,75% naar 8% in 2018."

Abdoel noemt ook de  aanname en goedkeuring van veel belangrijke wetten zoals de Anti-corurptiewet, de Wet op Jaarrekening, met de wet Instituut Chartered Accountant is er inhoud gegeven aan financiële transparantie. Met de goedkeuring van de wet op Spaar- en Stabilisatiefonds is er ook gewerkt om in de toekomst structureel te sparen voor de komende generaties. "Ook de tal van arbeidswetten die we hebben goedgekeurd en afgekondigd zijn, moeten leiden tot verbetering van de arbeidspositie van werkers. Met de goedkeuring van de wet Moederschapsverlof is verder ook inhoud gegeven aan versterking van het gezinsleven. Ik noem maar een handjevol van de zaken die gedaan zijn en gerealiseerd zijn. Een ding mag wel gesteld worden, dat in de crisisperiode we harder hebben gewerkt."

Dit laatste jaar zal er nog harder worden gewerkt, stelt Abdoel in het vooruitzicht. Met de behandeling en goedkeuring van belangrijke wetten zoals de Comptabiliteitswet, de Aanbestedingswet, de wetten op Woningbouwfonds en Garantiefonds zal een sterkere basis gelegd worden voor financiële transparantie en huisvesting. Ook met de afronding van Dalian 4 en het Nationaal Breedbandproject zullen dit jaar stappen vooruit worden geboekt. "Indien het de regering lukt om ons betalingsverkeer los te krijgen en de Nationale Risk Analyse goed uit te voeren, zullen we ook daar de voordelen van merken. De weg die wij moeten afleggen is lang, maar we zullen wel goed terechtkomen. Door verduurzaming van de economische groei en de economie ten dienste te stellen van de mens, zullen wij wel goed aankomen. Ik heb het vertrouwen," zegt de NDP-fractieleider overtuigd.