Welzijn: Ontslagdecreet is ook verantwoordelijkheid rechterlijke macht
16 Apr 2011, 03:00
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter VSB


Het dispuut rond het ontslagdecreet moet volgens Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) niet alleen door de sociale partners worden opgelost. Volgens hem ligt de grootste verantwoording hiervoor bij de rechterlijke macht.

De komst van het Arbeids Advies College (AAC) zal daarin niet veel verandering brengen. In het AAC zijn juist twee sociale partners vertegenwoordigd die tegenstrijdige inzichten hebben over het ontslagdecreet. De VSB ziet het decreet liever zo snel mogelijk ingetrokken worden, terwijl de vakbeweging het decreet als een belangrijk wapen in stand wil houden als bescherming voor haar leden.

Procedure aanpakken
Welzijn zegt dat de oplossing over het decreet, maar ook over arbeidsgeschillen concreet kan zijn. Er zal dan wel verandering moeten komen in de procedure bij de rechterlijke macht. “De klacht in de samenleving is wel dat rechtszaken in arbeidsgeschillen veel te lang duren. Dat is in een geordende samenleving niet acceptabel. Werkgever als werknemer hebben behoefte aan een snelle uitspraak en een concrete oplossing”, zegt de VSB-voorman.

Minister Ginmardo Kromosoeto van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) heeft bij de installatie van het Arbeids Advies College gezegd uit te kijken naar adviezen rond arbeidsgeschillen. Welzijn zegt aan Starnieuws dat juist het ontslagdecreet, in de afgelopen jaren er voor gezorgd heeft dat de vorming van het advies college is uitgebleven. Hij wijst er op dat de vorige regering Venetiaan/Sardjoe via een middenweg, een ontslagcommissie had geïnstalleerd. “Maar ook die was afhankelijk van de rechterlijke macht”, zegt hij. Volgens de VSB-voorzitter adviseert dan ook dat het college zich, in eerste instantie vooral niet gaat richten op het ontslagdecreet.

Veel werk
Welzijn zegt dat het AAC wel een scala van dringende arbeidszaken ter hand moet nemen. Voor zowel het bedrijfsleven als de werknemers is het belangrijk dat onder andere het stakingsrecht en arbeidsonderhandeling beter bij wet worden geregeld. “Als het gaat om het sociaal zekerheidsstelsel heeft het college enorm veel werk. Er moet in de arbeidswetgeving duidelijk worden aangegeven wat de positie is van werknemers die in de bloei van hun leven niet meer in staat blijken te arbeiden. Dus op welke manier wordt ervoor gezorgd dat zij tijdens hun actieve arbeidsperiode, voor onbepaalde tijd toch voorzien zijn. Daaraan gekoppeld hoort ook een in balans zijn met een goede pensioenwet”, zegt Welzijn.

De voorzitter van het AAC, Clayton Wallerlei, heeft bij de installatie gewezen op het internationaliseren van Surinaamse arbeidsstandaarden. Welzijn vindt dit belangrijk omdat volgens het verdrag van Chaquaramas Caricom staatsburgers in staat gesteld moeten worden met hun staat van dienst in eigen land en de daar opgebouwde rechten, verder te kunnen in het arbeidsproces in een ander Caricom lid land. “We zijn in Suriname nog niet op het niveau om invulling te geven aan dit aspect van de conventie”, zegt Welzijn.
Advertenties