Bewustwording over hypertensie moet op gang komen
17 May 2019, 19:21
foto
De directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun ontvangt een bloeddrukmeter voor het personeel.


De bewustwording over hypertensie moet beter op gang gebracht worden. Het begint bij een gezonde leefstijl. Dit zegt Carrol de Baas, hoofd Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen van het ministerie van Volksgezondheid. Samen met 81 andere personeelsleden van het ministerie liet zij vrijdagmorgen haar bloeddruk meten.

Volgens De Baas zijn "we ons vaak wel bewust van een healthy lifestyle, maar houden we dat er nog niet echt op na. In dit opzicht is het jong geleerd, oud gedaan. Als je thuis al begint met er een gezonde levensstijl op na te houden, dan zullen je kinderen dat ook meenemen. Want wat gebeurt er? We geven onze kinderen brood mee, maar we geven aan de andere kant ook geld mee. De kinderen komen in de verleiding om zoute hapjes te kopen. Wij komen op ons werk, nemen brood mee, maar we gaan ook zoute hapjes kopen en dat brengt de slechte dingen met zich mee. Die bewustwording moet beter op gang gebracht worden", benadrukt De Baas. Het kosteloos meten van de bloeddruk voor personeel van Volksgezondheid geschiedde in samenwerking met Intermed Caribe en Pharmport in verband met Wereld Hypertensie Dag.

Bloeddrukwaarden kennen

De Volksgezondheid-functionaris geeft aan dat het erg belangrijk is dat men zijn bloeddrukwaarden kent. Er zijn genoeg mensen met een
verhoogde bloeddruk, maar ze weten niet dat ze met hypertensie rondlopen. De Baas noemt enkele verschijnselen die als normaal worden beschouwd, maar die in feite tekenen kunnen zijn van een verhoogde bloeddruk. Te denken valt aan pijn achter de nek, hoofdpijn en oorsuizen. Wie niet naar de dokter gaat voor deze verschijnselen weet niet of hij of zij last heeft van hypertensie. Wanneer de bloeddruk hoog blijft, maakt dat heel veel dingen in het lichaam kapot. Een langdurig chronisch verhoogde bloeddruk kan onder meer leiden tot een hartinfarct, een beroerte of nierfalen. "Bij nierfalen zal je op een gegeven moment moeten dialyseren. Willen we niet naar de dialysestoel, dan moeten we letten op onze bloeddruk", betoogt De Baas.

Meten is weten

Zij vindt dat het initiatief van vandaag uitgebreid moet worden. Het zou mooi zijn om ook andere locaties aan te doen. “De belangrijkste
boodschap is: meten is weten. Als je naar de poli gaat voor een griepje, vraag aan de arts om je bloeddruk te meten. Als je hoofdpijn hebt, neem het serieus. Als je je moe voelt en je hebt last van oorsuizen, ga naar de dokter. Hoe eerder je gaat, hoe eerder je genezing vindt.” De Baas merkt op dat het soms niet nodig is om medicijnen te gebruiken. Een goede levensstijl en rust zijn een goede basis om vele ziekten te voorkomen. Voldoende drinken hoort daar zeker ook bij. Echter blijken we volgens de Volksgezondheid-functionaris over het algemeen nog te weinig te drinken.

Zorgwekkende trend

Het meten van de bloeddruk van personeel van Volksgezondheid is onderdeel van de hypertensiecampagne, die Intermed Caribe al geruime tijd uitvoert. “Hiermee willen we mensen bewust maken om te letten op hun bloeddruk. We hebben vandaag gekozen voor het ministerie van Volksgezondheid, omdat het toch wel het belangrijkste ministerie is als het gaat om gezondheid”, geeft manager Graciella Wongsoredjo van Intermed Caribe aan. Zij vindt het zorgwekkend dat er in de afgelopen jaren een stijgende trend te merken is van het aantal hypertensiepatiënten. Bovendien wordt de groep steeds jonger, inhoudende dat mensen op steeds jongere leeftijd aan hypertensie lijden. Aangezien hypertensie bij complicaties kan resulteren in nierfalen, is er ook een toename te merken van het aantal dialysepatiënten. “Onderschat het niet. Know your numbers. Een stukje preventie is erg belangrijk. Ga uit voorzorg toch regelmatig meten. Zelfmonitoring is ook erg belangrijk. Dat je thuis, in je eigen vertrouwde omgeving, je bloeddruk of bloedsuiker meet”,
stelt Wongsoredjo.