Elias: Probleem SZF en apothekers opgelost
14 May 2019, 16:26
foto


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in De Nationale Assemblee zojuist meegedeeld dat de betaling van de apothekers in orde komt. Afgesproken is met de vereniging dat het restantbedrag woensdag wordt betaald. Hierdoor is het niet nodig dat verzekerden van het Staatsziekenfonds (SZF) moeten betalen voor medicamenten. 

Verschillende Assembleeleden hebben vragen gesteld over deze kwestie. Waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, merkte op dat de minister samen met de directie van SZF voortvarend heeft gewerkt aan een oplossing. Hij doelde op de opmerking van waarnemend fractieleider Amzad Abdoel (NDP) dat de minister bekend is als iemand die problemen oplost.

Nadat de mededeling van de Vereniging van Apothekers in de publiciteit kwam, deelde SZF-directeur Rick Kromodihardjo Starnieuws mee dat er overeenstemming is bereikt. Dat heeft de minister van Volksgezondheid ook formeel meegedeeld in De Nationale Assemblee. 

Saturday 30 May
Friday 29 May
Thursday 28 May