BEP waarschuwt occupatie na te laten
13 May 2019, 08:31
foto


"Occupatie is wettelijk verboden en dus strafbaar. In geval zal ontruiming meestal volgens de wet plaatsvinden met alle consequenties van dien." De Partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) waarschuwt burgers om occupatie achterwege te laten.

De waarschuwing van de BEP komt na de ontruiming en vernietiging van een woning te Leiding 20. Het betrof een woning van een occupent. Een vertegenwoordiging van de partij heeft het getroffen gezin SRD 5.000 gegeven om de kosten voor de komende dagen te helpen dekken.

BEP-voorzitter Ronnie Asabina zegt dat hij in coalitieverband kijkt hoe er op korte termijn een oplossing kan worden gevonden voor alle bewoners in deze wijk die in soortgelijke omstandigheden verkeren. Hij zegt dat het bij occupatie enerzijds gaat om de verantwoordelijkheid van de overheid om de rechten van burgers te waarborgen en anderzijds de plicht van burgers om zich aan wet en recht te houden.

De partijleider pleit voor een eerlijke verdeling van de rijkdommen en de kansen in het land, zodat burgers niet in een onzekere situatie terechtkomen en dan overgaan tot een onrechtmatige daad als occupatie. "Occupatie van grond doet zich al decennialang voor in ons land en het kan maar niet worden gekeerd," laat Asabina optekenen.

Het is volgens de BEP tijd om gezamenlijk serieuzer naar dit sociaal-maatschappelijk probleem te kijken, "omdat het iets zegt over de sociale structuur van onze samenleving." Asabina zegt dat de scheidslijn tussen rijken en armen in Suriname steeds scherper wordt, waardoor werkloosheid, criminaliteit en seksueel misbruik ernstige vormen aannemen en een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde.

In een persbericht zegt de BEP dat er in elke situatie van (vermeende) onrechtmatige handeling rekening moet worden gehouden met de rechten van de burgers. Zij roept de bevoegde instanties op om bij hun optredens zoals hardhandige ontruiming, rekening te houden met de naleving en waarborging van de rechten van de mens.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May