Waarom is Brunswijk inconsistent en onbetrouwbaar?
20 Apr 2019, 12:24
foto


In 2005 had de BEP 4 zetels en ABOP 1 zetel. Bij de verdeling van de plekken op de kandidatenlijst van de toenmalige A Combinatie in 2010 was deze politieke realiteit dat de BEP groter was niet het uitgangspunt. De plekken zijn toen broederlijk verdeeld in de districten Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo. De verdeling was als volgt. Sipaliwini BEP 2 en ABOP 2, Marowijne BEP 1 ABOP 2 en in Brokopondo BEP 2 en ABOP 1. Niet de grootte van partij is toen gehanteerd, maar met de eenheidsgedachte is dat dus broederlijk verdeeld.

In 2010 had de BEP 4 zetels en ABOP 3 zetels behaald. Bij de onderhandelingen met NDP zijn toen 6 ministerposten, het vicepresidentschap en ondervoorzitterschap van DNA aan A Combinatie toebedeeld. De BEP wist achteraf dat het ondervoorzitterschap in het pakket was. Bij de verdeling van deze posities heeft dhr. Brunswijk aangegeven dat niet de BEP (met de meeste zetels toen) recht heeft op het vicepresidentschap, maar de ABOP omdat hij meer risico heeft genomen in die dagen. Wat hiermee bedoeld wordt, is kennelijk dat tegen de afspraken in met Nieuw Front in 2010 o.a. het DNA-lid van ABOP, dhr. Marinus Bee heeft gestemd op mevrouw Simons van de NDP om voorzitter van DNA te worden. Hij heeft dit zelf toegegeven in een interview tijdens het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC enkele maanden terug. De eerste versie van dhr. Brunswijk toen dit feit gebeurde was dat het de BEP DNA-leden waren die op de tegenpartij hebben gestemd. Dit is wat men onbetrouwbaarheid noemt.
Tijdens het gesprek dinsdag 16 april 2019 in Courtyard by Marriot zei hij dat de politieke realiteit van 2015 als vertrekpunt gehanteerd moet worden, vandaar de cijfervertoning in de media thans. Steeds weer worden andere maatstaven gehanteerd door de dhr. Brunswijk om te komen tot besluiten in de samenwerking en zeker wanneer die hem goed uitkomen. Er is geen vaste lijn in het handelen en dit is inconsistent gedrag.

Ook deze zogenaamde politieke realiteit van 2015 is niet zaligmakend omdat niemand kan ontkennen dat de BEP momenteel hard aan het groeien is op weg naar de verkiezingen van 2020. De ABOP-delegatie was even stil toen dit werd aangehaald maar men is niet op ingegaan tijdens het gesprek. De BEP blijft erbij dat de resultaten van 2015 feiten zijn, maar tegelijkertijd een momentopname. De volgende moment opname m.b.t. verkiezingen in Suriname is mei 2020.

Alles wat voorzitter Asabina mbt inconsistentie en onbetrouwbaarheid heeft aangehaald, heeft zuiver betrekking op de relatie tussen deze 2 partijen in het verleden. Als de heer Brunswijk het werkelijk meent om met de BEP samen te werken moet hij alvast dit soort handelingen/gedragingen nalaten.

Ten overvloede wil de partij aangeven dat de BEP is gaan samenwerken met NDP in 2015 nadat de leiders van de partijen in V7 die zetels hadden behaald het besluit hebben genomen om V7 te ontbinden. De weg was toen vrij voor de individuele partijen om te onderhandelen met NDP, hetgeen ook gebeurd is.
.
Drs Paul Misdjan
Secretaris BEP
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May