VSB verbindt consequenties aan houding Arbeid
11 Apr 2019, 13:13
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) neemt niet langer deel aan het proces om te geraken tot een Tweede Decent Work Country Programma. De organisatie participeert vandaag ook niet meer in de 'validation meeting van dit document'. De VSB betreurt dat ze gedwongen is geworden om deze stap te ondernemen, maar kan niet langer toezien, dat belangen van het bedrijfsleven ernstig geschaad worden. De VSB wordt geconfronteerd met verhoogde kosten, terwijl de
verdiencapaciteit in de afgelopen periode ernstig is aangetast.


De VSB zegt in een persbericht dat geruime tijd de gerechtvaardigde belangen en wensen van het bedrijfsleven achteloos terzijde worden geschoven, waardoor bedrijven niet gericht kunnen werken aan de verbetering en verhoging van de productie van goederen en diensten onder meer om te exporteren. Enkele zaken die genoemd worden, zijn:
De kwestie van de Economic Partnership Agreement, waarbij het bedrijfsleven reeds langer dan een jaar heeft gevraagd om ratificatie;
de kwestie van de Chinese trawlers in Surinaamse wateren;
de kwestie van de evaluatie van de sociale wetten;
de kwestie van de ernstige verstoring van de principes van mededinging zijn enkele zaken, die al een poos onder de aandacht van de regering en andere organen zijn gebracht.

Maar ook in andere opzichten merkt de VSB een ernstige desavouering van de
gerechtvaardigde belangen en wensen van het bedrijfsleven, namelijk in meetings van het Arbeidsadvies College, waar voorstellen van de leden van het bedrijfsleven om te geraken tot modernisering van het arbeidsproces en arbeidsrelaties op basis van mondiale veranderingen en de noodzaak om productiever en innovatiever te werk te gaan, continu resulteren in het tegendeel.

De VSB ondersteunt Decent Work volledig en dus ook het basisprincipe van
arbeidsstandaarden en wetgeving en is eveneens voorstander van modernisering van de arbeidswetgeving, maar is tot de conclusie gekomen, dat deze modernisering verworden is tot een race om zoveel mogelijk wetten aan te nemen zonder rekening te houden met de maatschappelijke context en relevantie van wetten, maar ook de sociale partners.

De VSB betreurt het ten zeerste, dat deze race nu een stadium heeft bereikt, waarbij door het ministerie van Arbeid één van de basisprincipes van Decent Work achteloos opzij wordt geschoven en het bedrijfsleven in principe voor een voldongen feit wordt geplaatst.
Advertenties