VHP veroordeelt terroristische aanslag
16 Mar 2019, 18:13
foto


De VHP veroordeelt de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw Zeeland. 49 mensen zijn omgekomen bij de aanslag vrijdag, terwijl tientallen gewond zijn geraakt. Zulke wrede terroristische daden zijn in een geciviliseerde samenleving volstrekt onaanvaardbaar.

"Deze aanslag doet ons eens te meer beseffen dat we een bevoorrechte samenleving zijn, waar alle geloven vreedzaam met elkaar leven. Respect en erkenning van onze diversiteit is voor de VHP een kernwaarde en we verwerpen daarom ook elke politiek die groepen en personen tegen elkaar opzet. We hebben als samenleving de plicht er voor te zorgen dat pogingen om verdeeldheid te zaaien de kop in worden gedrukt."

De VHP roept eenieder op om samen ervoor te zorgen dat ons land verschoond blijft van gruwelijke daden zoals die in Nieuw Zeeland en elders in de wereld hebben plaatsgevonden. Ook relevante autoriteiten hebben een verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ieder van ons te allen tijde zijn godsdienst kan belijden, in alle vrijheid en vrij van angst. De vrijheid van godsdienst is een fundamenteel recht, waar nooit aan getornd mag worden.

De VHP wenst de nabestaanden, de regering en het volk van Nieuw Zeeland heel veel sterkte toe in deze moeilijke en droevige dagen. Aan de gewonden wordt een spoedig herstel toegewenst.
Advertenties