Abdoel: Suriname boekt vooruitgang bij corruptiebestrijding
30 Jan 2019, 02:47
foto


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van vaste commissie van Financiën, is blij dat Suriname stappen vooruit maakt op de Corruption Preception Index (CPI) lijst van Tranparency International. Suriname is vier plekken geklommen op de lijst van 2018. In 2017 stond Suriname op plek 77 en is nu op de 73e plaats.De lijst bestaat uit 180 landen.


Tijdens de algemene politieke beschouwingen is het onderwerp corruptiebestrijding uitgebreid ter sprake gekomen. "Hoewel de oppositie duidelijk vond dat er bitter weinig wordt gedaan om de corruptie te bestrijden, had ik middels concrete realisaties aangetoond dat de regering wel degelijk werkt aan transparantie en corruptiebestrijding," zegt Abdoel aan Starnieuws.

Het harde werk dat door de regering in samenwerking met het parlement is verricht, werpt zijn vruchten af, meent de politicus. De stappen voorwaarts zijn volgens Abdoel te danken aan de goedkeuring van:
1. De Anti-corruptiewet,
2. De Wet op de Jaarrekening,
3. De Wet Institute Chartered Accountants,
4. Het verdrag van EITI.

Vooral de goedkeuring en afkondiging van de Wet Institute Chartered Accountans, moet volgens Abdoel doorslaggevend zijn geweest. Deze vooruitgang getuigt, in elk geval, dat het werk dat gedaan wordt, zijn doel niet mist. Voor dit jaar staan op het programma, de Comptabiliteitswet, die in behandeling is en de Aanbestedingswet.

"De commissie Financiën onder mijn leiding is belast met het trekken en voorbereiden van deze twee wetten. Ik zal alles aan doen om deze wetten zo snel mogelijk behandeld en goedgekeurd te krijgen. Op de ondersteuning van mijn fractie kan ik volledig rekenen. Het doet ons in elk geval heel goed dat het harde werk beloond wordt. Stapsgewijs vooruitgang boeken getuigt ontwikkeling," stelt Abdoel.
Advertenties