Breaking: Voorzitter AdeKUS-bestuur ontslagen
24 Jan 2019, 00:34
foto


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), per 1 februari 2019 ontslag aangezegd. Starnieuws verneemt dat dit besluit is genomen als 'dringend noodzakelijke maatregel', nadat deze kwestie is besproken en besloten in de Raad van Ministers eerder deze week.

Het bestuur van de stichting Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) is onlangs gestuit op ernstige onregelmatigheden en een onverantwoorde gang van zaken binnen de stichting. De directie moest zich hierover verweren en verantwoorden bij het bestuur van IGSR. Professor Marten Schalkwijk, die van 2006 t/m begin 2016 directeur is geweest van de stichting IGSR, heeft kort hierna zijn ontslag als secretaris van de board van de PhD School en als hoogleraar ingediend bij het AdeKUS-bestuur. Hij is niet meer bereid te werken met het bestuur IGSR. Zijn naam zou ook genoemd zijn in het rapport dat het bestuur van IGSR heeft uitgebracht aan het AdeKUS-bestuur. Volgens Schalkwijk is er geen sprake van onregelmatigheden en zou het onderzoek onnodig zijn. Het huidige IGSR-bestuur bestaat uit Robert Power (voorzitter), John Codrington (secretaris) en Nailah van Dijk (penningmeester).

Deze kwestie en de bevindingen van het bestuur van het IGSR zijn verder besproken met de Onderwijsminister, vicepresident Ashwin Adhin, het bestuur van AdeKUS en de Raad van Ministers.

Kennelijk hebben het voorgaande en de resultaten van de gesprekken geleid tot het ontslag van Menke en een forensisch onderzoek van de Centrale van Landsaccountantsdienst (CLAD). De minister belegt vandaag een persconferentie.
Advertenties