Tweede ultimatum aan Soerdjan verloopt dinsdag
14 Jan 2019, 00:54
foto
Een van de Chinese fabrieksschepen die vorige week aangemeerd was bij Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas).


Minister Lekhram Soerdjan heeft van de visserijsector tot dinsdag 15 januari om 12.00 uur de tijd om de eisen die gesteld zijn te realiseren. Indien dat niet gebeurt, zullen er gepaste rechtsmaatregelen worden getroffen. De sector zal naar de rechter stappen.

De Surinaamse Seafood Associatie, de Federatie van Surinaamse Agrariërs, het Visserscollectief, Suriname National Fisherfolk Organisation en Suriname Industrial Fisheries Cooperative hebben via het Advocatenkantoor Lim A Po een tweede ultimatum gesteld aan de bewindsman.

Nogmaals dringen de organisaties aan op:
- Afwijzing van de vergunningsaanvraag van ROS National Fisheries NV d.d. 11 mei 2017
- Mededeling van de afwijzing aan de aanvrager
- Buiten werking stellen van de toestemmingsbrief die de directeur van het ministerie heeft gegeven op 13 juli 2017 met als onderwerp 'toestemming 16 visvergunningen'.
- Keuringsrapporten van de zes Chinese fabriekstrawlers;
- Inspanning van de minister tot dringend vertrek van alle fabriekstrawlers uit Surinaamse wateren, territoriale zee en economische zone.
- Een overzicht afgegeven toestemmingen 2016-2017-2018.

Er was eerder een ultimatum gesteld aan Soerdjan dat op woensdag 9 januari is verlopen. Na een bijeenkomst van de sector is de minister in gebreke gesteld.
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September