Column: Politieke Borrelpraat #443
13 Jan 2019, 20:36
foto


“Heren, neem me niet kwalijk, maar ik heb zelden zo iets nietszeggend, vol opschuif en bange excuses via de media gehoord.”
“Bedoel je dat Wilgo Kofferman vertelt hoeveel politieke aanbiedingen hij intussen heeft gehad?”
“Ach nee, die zegt de dingen tenminste gewoon recht voor z’n raap. Hoewel, als die DL’s nu niet doorhebben dat ze al die tijd gebruikt zijn geworden om de man zijn politieke ambities te ondersteunen, dan weet ik het niet meer.”
“DL’s…? Ooooh, domme leerkrachten, ALS je dat bedoelt?”
“Of bedoel je die nietszeggende persconferentie van Pae Law?”
“Ook niet! Hoewel, die geslepen ouwe vos weet waarover hij het heeft, vooral als hij het over Baas en diens sluwe praktijken heeft; die twee zijn één pot nat en ze hebben beiden jarenlang in één coalitie gezeten.”
“Dan bedoel je zeker die persconferentie van de grijshemden o.l.v. een Parade met vele Hobbels?”
“Jawel, jawel, dat is dat ding, helemaal goed, mijn hemel, wat een zwakke vertoning vond ik dat.”
“Jij niet alleen. Ik denk dat zowat eenieder het eens met je zal zijn.”
“Ik niet! Die korpsleiding heeft z’n best gedaan, maar inderdaad kon ze op vele vragen geen afdoende antwoord geven.”
“Ik vind dat die Parade-jongeman, gegeven de zware druk vanwege die 2344 kilo cokka-zaak, toch dapper is geweest Hij kon ook, zoals velen doen, zijn gedokt, bijvoorbeeld wegens ziekte of zo.”
“Maar waarom moest hij dan tot meerdere malen zeggen dat het moeilijk zal zijn om die grote boys in deze cokka-zaak te pakken te krijgen?”
“Misschien wil hij ons daarmee voorbereiden op het feit dat ze nooit gepakt zullen worden, zoals in voorgaande grote drugszaken.”
“Dus dan moeten we deze uitspraak van hem, bij herhaling gedaan, zien als een voorbereidend excuus als er over een paar weken nog geen enkele grote boy is opgepakt, zo van: ik had jullie toch gezegd dat het moeilijk zou gaan?”
“Zie je waarom die counter attack anti drugsunit die zo goed werk verrichtte, ontbonden moest worden?”
“En opeens vindt de politietop het niet goed om mensen te vroeg aan te houden, omdat het OM dan de opdracht kan geven de aangehoudenen weer vrij te laten.”
“Jawel, daarom moeten we ons huiswerk heeeeel goed doen en na vijf dagen zijn we op een schaal van 1 tot 100 op nummertje 3 met het onderzoek gevorderd.”
“Dan is er tot nu toe dan toch geen ene m…. gedaan! Waarom? Bevel van de grote boys achter de schermen?”
“En liever hou je iemand die duidelijke banden heeft met de zaak, hangende het onderzoek meteen aan, dan zal je van het OM horen waarom die vindt dat die aangehoudene weer moet worden vrijgelaten.”
“Ja, dan heeft het OM dat gedaan. Nu stuur jij die rijstverpakker weg en meneer verdwijnt spoorloos omdat hij geschrokken is dat z’n naam overal wordt genoemd.”
“Arme rijstverpakker, poti! Je bent geschrokken, noh?”
“Maar ‘the devils advocate’ verklaart doodleuk dat meneertje zich binnenkort zal aanmelden. Dat is toch maar een mannetje halverwege de B.C.O. oftewel de Bigi Cokka Orga.”
“Jaja, net als die semi-duikbootman die alle ruimte kreeg om rustig naar het land van zijn afnemers te gaan, zogenaamd voor medisch onderzoek. Hij zou toch binnen twee weken terug zijn?”
“A tan drape t’a semi-duikboot sungu. En klaar is die case, ook m.b.t. dat vliegtuigje vol cokka dat te landen was gedwongen, toevallig op een vliegveldje op zijn rijstareaal.”
“En de politie heeft uit eigen onderzoek intussen geconstateerd dat het in deze case om cokka gaat. Heeft de politie dan een eigen onderzoekslab?”
“Of ze proeven met de tong, zoals je dat in derderangs speelfilms vaak ziet.”
“Of ze hebben die cokkahond van Zanderij laten snuiven aan die pakken uit die container, en toen blafte die: ‘woef, waf, snuffa, woffa, cokka.”
“En toch zijn er uit elk pak staaltjes getrokken en naar het Centraal Lab gestuurd. Welke onafhankelijke instantie was erbij toen die monsters werden getrokken? Anders kan je die monsters uit een andere bron hebben gehaald.”
“Ik vraag me af waar en onder wiens bewaking een lai met meer dan 100 miljoen euro straatwaarde wordt bewaard.”
“Misschien op het Politie Opleidingscentrum?”
“Jeetje nee, zijn daar niet tot zelfs uit een afgesloten container politiewapens verdwenen?”
“Weten jullie nog dat geval van tientallen jaren terug, toen ook zo een lai was onderschept en bewaard werd op dat Politieopleidingscentrum en dat de straten daar rondom het Politiecentrum de avond vóór de verbranding waren afgesloten?”
“Ja, wachte, ja, maar toen moet een wachter van de Poolschool diep in de nacht iets hebben gezien, misschien waarmee ze bij het politiezwembad bezig waren of zo, het terrein achter Pool en het zwembad was toen nog bebost, misschien a mang sluip go luku.”
“Wacht eens even, dan waarschijnlijk den man snappes a mang, da a long en is hij daar op de hoek van Witte Lotus klemgereden en den man doorzeef a wagi nanga poti wachter.”
“Wachte, ja, ik kan me zoiets herinneren en ondanks aandringen van de familie is er nooit klaarheid gebracht in die zaak. Zoveelste doofpottori.”
“Dus willen jullie beweren dat die wachter daar iets heeft zien gebeuren wat hij absoluut niet mocht zien en daarvoor geliquideerd moest worden?”
“Wij beweren niets, jongere zuiplap in ons midden, maar kijk maar naar bepaalde tv-movies op dit vlak. De gekaapte lai wordt tegen een fiks losgeld terug gegeven aan de eigenaren en een switch-lai wordt verbrand.”
“Je zou toch gek zijn en dood willen als je een lai die volgens Somo zo een tien miljoen dollar aankoop heeft gekost echt zou verbranden? Wie is er nou zo naïef om dát te geloven?”
“Als jongere in jullie midden kan ik deze alcoholische verzinsels niet geloven. Deze dingen gebeuren toch niet in ons onschuldig lieflijk land met een moskee en een synagoge zo vredig naast elkaar?”
“Hoe zijn we dan intussen gegroeid tot in de top vier van grootste doorvoerders van drugs naar de haven van Antwerpen?”
“Klopt. Nummer één is natuurlijk Colombia, gevolgd door Brazilië en Ecuador. Vorig jaar werd er 50 ton, dus 50.000 kilo daar in Antwerpen in beslag genomen, met een straatwaarde van 2 punt 5 miljard euro.”
“En als je rekening houdt dat er ongeveer 10% met veel speurwerk wordt onderschept, reken uit hoeveel ton er is gepasseerd met wat voor gigantische straatwaarde. Je zit ruwweg tegen de 25 miljard euro per jaar. En dan praten we niet wat er via Lissabon, Rotterdam en in mindere mate via Schiphol West-Europa binnenkomt. En wat er daar aan synthetische drugs worden gemaakt en verkocht. Zeker een tiende of meer van de economie daar drijft op drugsinkomsten.”
“Dan moet je ook calculeren hoeveel miljard aan allerlei drugs wordt verdiend in de USA. Onvoorstelbaar!”
“Daarom is vooral de maffia tegen het legaliseren van drugs, want dan zijn ze die enorme winsten kwijt.”
“Maar onze ‘young man in grey’ zijn niet opgewassen tegen de doorgewinterde zware boys achter de schermen. Velen eten uit hun hand, net als bij de douane. Je kan ze ergens niet kwalijk nemen; het is overal ter wereld zo.”
“Is dat een goedkoop excuus om het toe te staan? Ach, schiet toch op, man!”
“Mi granpa ben taki: ‘boto fu jonkuwan ne tya lep’bana.’ Letterlijk: de korjaal van jonge mannen vervoert geen rijpe bananen, oftewel: de geestelijke bagage van jongeren is nog niet gerijpt.”
“Maar aan elk touw komt eens een eind en ala grun bana e lepi wan dei. Proost daarop.”
“Ja, proost.”


Rappa
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February