In memoriam Chantal Gill’ard
20 Dec 2018, 03:48
foto
Chantal Gill’ard met Desmond Tutu.


Aangeboden

Chantal Gill’ard, oud-parlementariër voor de PvdA in Nederland, is op woensdag 12 december jl. op 48-jarige leeftijd overleden. Haar loopbaan en persoonlijk leven waren zeer kleurrijk. Zij heeft velen geraakt en geholpen, zowel in de politiek als daarbuiten. Chantal Gill'ard is van Surinaams-Antilliaanse afkomst.

Zij is opgegroeid met een warm hart en spirituele connectie met mama Sranan. Daarom was zij na haar studie (Ingenieursopleiding Biotechnologie aan de Hogeschool Rotterdam en Rechten en Ethiek in de Biotechnologie aan de Universiteit van Sheffield) naar Suriname gegaan om enige tijd biochemie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname te geven. In maart 2005 werd Gill'ard bestuurslid van de PvdA-afdeling Rotterdam. Tevens was zij actief in het Multi-etnisch Vrouwennetwerk van haar partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 werd Gill'ard gekozen tot lid van de Tweede Kamer. In de Kamer hield Gill'ard zich bezig met ontwikkelingssamenwerking en medisch-ethische vraagstukken. Deze combinatie stelde haar in staat om haar compassie voor mensen en passie voor de wetenschap te combineren.

Het politieke aspect van het Kamerlidmaatschap, waarin aan de hand van conflict en dialectiek vorm wordt gegeven aan de inhoud, stond Chantal Gill’ard tegen. Zij zei hierover: "Ik geloof in luisteren, participeren, activeren." Daarom bracht zij via extraparlementaire samenwerkingsprocessen inzichten en belangen samen op zo’n wijze dat men vanuit de ervaring van de anderen kon leren tijdens het proces. In 2008 was Chantal Gill’ard als parlementariër gastvrouw van de conferentie: ‘Parliamentarians Take Action on Maternal and Newborn Health’. Met parlementariërs uit meer dan 35 landen, delegaties van de Verenigde Naties en andere organisaties en het WHO-secretariaat is gesproken over Maternale gezondheid en veilig moederschap (Millennium Development Goal 5). De driedaagse conferentie werd gefaciliteerd door het Center for Human Emergence Netherlands (CHE). De conferentie had zij samen met Anne-Marie Voorhoeve van Center for Human Emergence NL ontworpen. Tijdens de conferentie vond een speciaal bezoek door Hare Koninklijke Hoogheid, Koningin Maxima (destijds prinses) plaats. Hiermee onderstreepte zij het belang van samenwerking met meerdere belanghebbenden.

Wil je herkozen worden dan moet je binnen bestaande politieke gelederen zichtbaar en herkenbaar zijn, wie daarbuiten op zoek gaat naar nieuwe allianties voor de PvdA wordt politiek kwetsbaar. Haar positie werd verder verzwakt doordat in het najaar van 2009 borstkanker werd ontdekt. Van 9 februari 2010 tot 31 mei 2010 was Chantal wegens ziekteverlof afwezig. Precies de periode waarin de kieslijst voor de verkiezingen van 2010 werd samengesteld. Haar afwezigheid enerzijds en haar ziekte anderzijds hebben ertoe geleid dat zij niet op een verkiesbare plek was geplaatst. Een vergissing van de PvdA, want het was juist Chantal Gill’ard die extraparlementair handen op elkaar kreeg.

Ik leerde Chantal in deze fase kennen, ik ondersteunde haar strijd voor een verkiesbare plaats als coach en campagnestrateeg. De kans op een hogere plaats op de lijst achtte ik, vanwege de discipline in de partij, klein. Ervoor zorgen dat zij niet met een stille trom zou vertrekken was het minste dat we konden doen. Ook vond ik het belangrijk om haar prestaties zichtbaar te maken voor haar loopbaan na de politiek. Als eerste kozen we ervoor om haar succesvolle wijze van samenwerken zichtbaar te maken, we vroegen diverse topfiguren uit de Nederlandse samenleving om haar publiekelijk te ondersteunen. Het leverde een aantal mooie steunverklaringen op, waaronder:

• Haar kracht is dat zij verschillende partijen en mensen bij elkaar kan brengen. Zowel in de samenleving als in de politiek. Zij kan met allerlei type mensen omgaan en hen verbinden. Juist in deze tijd van verdeeldheid brengt haar ‘wetenschappelijke kalmte’ de eigenschappen met zich mee die bijdragen aan meer rust in de politiek.”
(Herman Wijffels)

• Met haar manier van werken positioneert zij op een moderne manier de PvdA midden in de internationale vraagstukken rond armoede, volksgezondheid en vrede en veiligheid. Chappeau!
(Jan Pronk)

• Chantal weet ingewikkelde vraagstukken op medisch ethisch gebied scherp te analyseren en ze politiek te vertalen. Zij zoekt als Kamerlid daarbij actief contact met maatschappelijke organisaties met grote achterbannen en investeert in duurzame relaties. Het zou een groot verlies zijn als de PvdA haar na één periode niet laat terugkeren in de fractie.
(Rein Zunderdorp)

De kieslijst werd door het congres ongewijzigd aangenomen, waardoor Chantal na de verkiezingen van 2010 niet meer in de kamer terugkwam. Ik heb vele politici onderweg naar de macht gecoacht en geadviseerd, maar de samenwerking met Chantal Gill’ard is het meest intens en het meest leerzaam geweest. Via haar heb ik geleerd dat je kan willen en denken wat je wil, maar als je de spirituele emotionele kant niet meeneemt, dat het eindresultaat geen waarde heeft. Waar ik bij andere kandidaten in het verleden vooral het gevoel had iemand gewoon aan een mooie baan te hebben geholpen, was het voor mij nu tastbaar dat ik ondersteuning gaf aan iemand die als mens in zijn geheel vol compassie mee leeft met de wereld om haar heen. De dingen die ik van haar leerde gedurende samenwerking heeft een grote bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Toen Chantal in 2009 ziek werd, vond zij een hernieuwde passie voor het spirituele aspect van maatschappelijke en medische vraagstukken. De ruimte voor "voelen dat je leeft” kwam doordat zij de volledige en vrije ruimte nam voor een “mentale, emotionele, lichamelijke en spirituele proces dat bij genezen hoort." Zo vertelde Chantal Gill’ard tegen dagblad Trouw in 2011.

Na het Kamerlidmaatschap ging zij aan de slag bij PA International en leverde een bijdrage aan de strijd tegen ondervoeding in Indonesië. Daarna zette Chantal zich onder andere op individueel niveau in voor vrouwen als Doula en geboorteconsulent. Vanuit haar bedrijf De Geboortecirkel verzorgde ze professionele spirituele en emotionele zwangerschapsbegeleiding, al voor de conceptie. Haar spirituele benadering vond je terug in haar advies om als ouder al voor de bevalling contact met de inkomende ziel. Ook werkte ze aan bewustwording door het organiseren van workshops, filmavonden en lobbyactiviteiten. Zij was een gevraagd spreker op diverse conferenties over geboortezorg en gender reisde hiervoor de hele wereld over.. Ook werd zij voorzitter van het bestuur van The Hague Center for Global Governance, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dunya Zorg & Welzijn en was zij lid van de Wisdom Councel van het Center for Human Emergency NL. Zij heeft de wereld rondgereisd, workshops en lezingen verzorgd rond het thema geboortezorg met als doel om aan de ene kant individuen te helpen en aan de andere kant de boodschap dat geboortezorg anders kan en moet uit te dragen.

Chantal Gill’ard verbond grote thema’s altijd aan de persoonlijke ervaringen. Een gesprek met haar leidde altijd tot persoonlijke inzichten en uitdagingen ten aanzien van de eigen persoonlijke groei. Het verlies van Chantal Gill’ard is voor velen een groot verlies. Haar adviezen, ondersteuning en vriendschap zal gemist worden.

Sanne Tijmen van Osnabrugge
Advertenties

Saturday 24 October
Friday 23 October
Thursday 22 October