Hoofdbedekking ook geregeld bij nieuwe ID-kaartenwet
16 Dec 2018, 00:02
foto
Assembleelid Ruchsana Ilahibaks wil als moslimvrouw weten hoe het staat met hoofdbedekking bij ID-kaarten. (Beeld: DNA)


De voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, heeft tijdens de behandeling van de ontwerpwet 'ID-kaartenwet 2018' meegedeeld dat het dragen van hoofdbedekkingen vanwege verschillende geloofsovertuigingen, wordt geregeld in de nieuwe wet. “Ik wil dat echt uit de wereld helpen en ik geloof niet dat we iemand discrimineren. De maatregelen daarvoor hebben we al aangekondigd”, stelt de Assembleevoorzitter.

Simons reageert op de vraag van verschillende Assembleeleden, over hoe het staat met onder ander de moslimvrouwen die problemen ondervinden bij het maken van hun identiteitskaarten (ID-kaarten). “Als moslimvrouw wil ik graag meer duidelijkheid. Wat houdt de gezichtsopname in, is het opgenomen in de wet dat het dragen van een hoofddoek volgens religieuze voorschriften wordt toegestaan?”, vraagt Ruchsana Ilahibaks (NDP).

“We hebben de kwestie van hoofddoeken bij vrouwen, bij verschillende culturen komt dat voor. We hebben de tulband en andere hoofddoeken bij mannen, dat komt ook voor. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) is een plakkaat met wat wel en niet toegestaan is. Heel transparant”, zegt Riad Nurmohamed (VHP), terwijl hij het voorstel doet om bij het ministerie na te gaan hoe de regels hieromtrent vastgelegd zijn. Simons, die zich hierin terug kan vinden, heeft inderdaad dit ook gevraagd aan de minister van BuZa.

“De opmerkingen en de vragen die gesteld zijn over de bescherming van het hoofd vanuit geloofsovertuigingen, zijn heel belangrijk. Alle personen hebben het recht om hun geloof naar hun regels tot uiting te brengen. Er zijn personen bij de verschillende overheidsdiensten die een eigen interpretatie geven aan wat het gezicht is en wat niet. Om dit te voorkomen, moeten we dit vastleggen”, benadrukt VHP-fractievoorzitter Chan Santokhi.

Tijdens de rondvraag vrijdag heeft Ingrid Karta-Bink (PL) aandacht gevraagd voor een ingekomen stuk waarin de vrouwen van de Surinaamse Islamitische Vereniging vragen om hulp voor het praktiseren van vrijheid van hun godsdienst, de Islam. “Zij vragen acceptatie voor het dragen van de hijab, hoofddoek, bij het maken van de ID-kaart, rijbewijs en paspoorten. Het recht zich te kleden naar het voorschrift van hun religie. Laten wij hun accepteren, respecteren en stop met discrimineren”, roept Karta-Bink.

“Van de deskundigen van Binnenlandse Zaken, heb ik begrepen dat er inderdaad een staatsbesluit wordt gemaakt om de foto voor identificatiedoeleinden, ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten, te regelen. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met moslimvrouwen, maar ook alle religiën waarbij hoofdbedekkingen worden vereist. Het gaat om het gelaat dat voor de identificatie nodig is”, verduidelijkt Stephen Tsang, die waarneemt voor zijn collega van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, die uitlandig is.
De Assembleevoorzitter heeft de verdere behandeling van de ontwerpwet uitgeschreven voor maandag. Zij hoopt dat deze vóór het einde van het jaar wordt aangenomen.

Yvanka Ozir-Awailame
Advertenties