OGV-voorzitter somt een waslijst van misstanden op
10 Dec 2018, 22:28
foto
Betty Goede, voorzitter van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede legt bloemen bij het Mensenrechten monument. (Foto: Renë Gompers)


Bij het Mensenrechtenmonument heeft de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) maandag al de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in de wereld, herdacht. Er is extra aandacht besteed aan “al de slachtoffers die gevallen zijn in Suriname door schending van mensenrechten vanaf 25 februari 1980,” zoals aangegeven op het monument tegenover het regeringsgebouw. Zoals elk jaar wordt er een bloemenhulde gebracht door OGV op de Internationale Dag van de Mensenrechten.

De voorzitter van OGV, Betty Goede, blijft pleiten voor onderzoek en vervolging van alle daders die betrokken zijn bij mensenrechten schendingen vanaf 25 februari 1980, de dag waarop een militaire coup is gepleegd onder leiding van Desi Bouterse die nu president van het land is. OGV wil gerechtigheid voor “de politieagenten die omgekomen zijn in Tamanredjo, de militairen die door zonnesteken overleden zijn, de militairen die van trucks vielen, de ongewapende burgers die zijn doodgeschoten omdat ze tijdens de avondklok op straat liepen, voor de mannen die verdwenen en op afgelegen plekken dood zijn aangetroffen. Gerechtigheid voor de mannen van Atjoni die in 1987 door militairen zijn doodgeschoten nadat zij eerst hun eigen graf moesten graven, de mannen die bij een reconstructie van de aardbodem zijn verdwenen,” somt Goede op.

“De nabestaanden van Moiwana wachten op uitvoering van het vonnis van de OAS dat de overheid verplicht onderzoek te verrichten en de daders te vervolgen en te berechten,” vervolgt Goede. Zij pleit ook voor vervolging en berechting in het geval van de moord op inspecteur Herman Gooding in 1990, voor de lijfwachten van Ronnie Brunswijk die op de trap van het huidige Assembleegebouw zijn doodgeschoten. “Ook de nabestaanden van onze 15 verzetshelden van 8 december 1982 hebben recht op waarheid," geeft ze aan.

OGV spreekt zich uit tegen de criminaliteit, alle vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling, kinderarbeid, geestelijke mishandeling, relatiemoorden, de slechte gezondheidszorg, het slechte functioneren van de basiszorgverzekering, het hoge aantal verkeersslachtoffers, het toenemend gebruik van kwik, de vernietigende wijze waarop er naar goud gemijnd wordt.

Er is ook aandacht besteed aan de slechte economische situatie. Door het slechte beleid van de regering worden dagelijks de mensenrechten van de samenleving geschonden, geeft Goede aan. “Ieder mens heeft recht op een behoorlijk bestaan en inkomen,” merkt ze op. OGV stelt dat het pakkettenbeleid alleen maar aangeeft hoe afhankelijk mensen worden gemaakt in plaats van de economie gezond te maken, zodat mensen zelf in hun behoeften kunnen voorzien.

“Er wordt dagelijks een aanslag gepleegd op het denkvermogen en de intelligentie van de totale natie,” stelt Goede. “Laat de regering onder leiding van Bouterse en Adhin zich bezighouden met het oplossen van de problemen van de bevolking en niet zoals op 25 november in Saramacca, handenvol uitgeven aan uiterlijk vertoon. Het volk wil leidinggevenden met een lange termijnvisie, met oog en gevoel voor haar noden en wensen.”

René Gompers