Veelheid aan politieke partijen
06 Oct 2018, 20:46
foto


Het is opmerkelijk dat binnen afzienbare tijd een aantal politieke partijen is opgericht, net als paddenstoelen uit de grond! Het is trouwens een democratisch recht conform de grondwet. Om over te gaan tot de oprichting van een politieke partij, is er een aantal regels, waaraan men moet voldoen, zoals: een aantal geregistreerde leden van 1% van het kiezersbestand, statuten en huishoudelijk reglement indienen bij het Centraal Hoofdstembureau. De partijen beseffen echter niet, dat ze slechts versnippering van stemmen in de hand werken en dat ook verspilling van kapitaal betekent.

Er zijn partijen die haast geen bestaansrecht meer hebben of ze zijn opgeheven en/of opgegaan in andere partijen. Er zijn zelfs partijen, die in het verleden veel furore hebben gemaakt in de Surinaamse politiek en nu niks meer betekenen.
Enkele voorbeelden van partijen, die nog bestaan en niet eens in staat zijn een zetel te bemachtigen op eigen kracht, o.a. de SPA (Surinaamse Partij van de Arbeid) onder leiding van Guno Castelen, DA’91 (Democratisch Alternatief ’91; Angelique del Castilho), PING (Partij voor Integriteit Nationale Motivatie en Gelijke kansen; Ramsoender Jhauw), DNL (De Nieuwe Leeuw; Dharm Mungra), DRS (Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven; Clifford Marica), NS (Nieuw Suriname; John Nasibdar). KTPI; (Kaum Tani Persatuan Indonesia; Willy Soemita). De PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie; Jim Hok) heeft op eigen kracht een zetel in Coronie binnengehaald.

Voor degenen die het niet weten over een aantal kleine politieke partijen, die haast geen rol meer spelen in de politieke arena en bestaan slechts op papier:
PBO (Partij voor Belangen Behartiging en Ontwikkeling) Voorzitter Ronald is DNA-lid is namens de NDP. Voorts: PVP (Progressief-Verheffende Parti; Roy Bhikhari), Seeka; Paul Abena, Mi Volkspartij; Milano Kontino, PVRS (Permanent Voorspoed Republiek Suriname; Grace Boldewijn en Chas Mijnals), ex-lid van de Nationale Militaire Raad in Suriname), APS (De Amazone Partij; René Artist, ODE (Ontwikkeling door Eenheid; Ferdinand Louis), KTPI/Nieuwe Stijl; Oesman Wangsabesarie), thans NDP/DNA-lid, PDO (Partij voor Democratie en Ontwikkeling; Waldi Nain).

Ter illustratie nog een aantal partijen, die slechts op papier bestaan en geen actieve rol in politiek Suriname spelen: NVP (Nickerie Volkspartij; Kries Bindraban Panday), Janta Partij; Hardeo Ramadhin), thans aangesloten bij de VHP, HPP-Plus; Jules Ramlakhan, HPP Platform (Prem Ramtahalsingh (aangesloten bij DA’91), Baasa (Omhelzing; Nicolaas Prieserie), DUS (Democratische Unie Suriname; Romeo Diko). 1 Suriname; Rajen Kisoensingh), Seeka;Paul Abena.

De politieke historie in ogenschouw nemend, hebben weinig nieuw opgerichte politieke partijen en/of splitsingen succes geboekt.
Duidelijke voorbeelden zijn o.a. :
De splitsing van de NPS in de PNP (Progressieve Politieke Partij) onder leiding van Just Rens en Frank Essed. De dissidenten van de VHP, die de BVD (Basis Partij voor Vernieuwing en Democratie) oprichtten onder voorzitterschap van Indra Marijke Jwalapersad en Dilip Sardjoe, Naya Kadam: Indra Jawalapersad, de PPP (Progressieve Politieke Partij; Atta Mungra, later Surinder Mungra). Niet te vergeten de afsplitsing van de NDP in DNP (Democratische Nationale Partij) geleid door Jules Wijdenbosch en Errol Alibux. De PPRS, een afsplitsing van de KTPI, eerst geleid door Ramin Amat en later door René Kaaiman. De afsplitsing van DA’91 in DA (Democratisch Alternatief; Jaginder Ramkhelawan), die later samenwerkte met de NDP.

De verdere afsplitsing van de KTPI in KTPI/NS (KTPI Nieuwe Stijl) en D-21 onder voorzitterschap van Soewarto Moestadja, (opgegaan in de NDP), de huidige minister van Arbeid. Vermeldenswaard is ook de afsplitsing van de SPA in DRS, de afsplitsing van de NDP in DP (Democratische Partij; Frank Playfair; alsook de afsplitsing van de NPS in Trefpunt 2000; Arti Jesserun en de breuk met de PL in HVB (Hervormings- en Vernieuwings Beweging) onder leiding van Mike Noersalim en Raymond Sapoen.

De nieuwste politieke partijen
Binnen korte tijd zijn opgericht:
- Strei! geleid door Maisha Neus.
- PRO (Partij voor Recht en Ontwikkeling; Gerold Sewcharan).
- Eerder de HVB (Hervormings- en Vernieuwings Beweging)
- VVD (Volkspartij voor Vernieuwing en Democratie) onder leiding van Alice Amafo, die uit de ABOP is gestapt. De VP-2020, een afsplitsing van de PVF, geleid door Soedeshchand Jairam. De nieuwste partij is: Spang Anoe Makandra Wang Ati onder voorzitterschap van Mohamed Sharif Ghazi, alias Mubarak.

Conclusie
De eens gevestigde politieke partijen, zoals de PSV, de PNR, PPP, Sri, HPP, Actiegroep, BVD, de Moslim Partij, DA'91, Eenheidsfront, een combinatie van de KTPI, SDP, en Partij Suriname hebben geen stand gehouden. De grootste moederpartijen, z.a. de NPS, heeft slechts twee zetels behaald en de KTPI geen enkel in combinatieverband.

Het zal voor de nieuwkomers een vingerwijzing zijn, dat het geen gemakkelijke opgave is zich staande te houden in de politieke arena! In de loop naar de verkiezingen in 2020 zal er zeer waarschijnlijk nog een aantal partijen worden opgericht.

Een advies aan de Surinaamse kiezers is: Wees waakzaam voor valse profeten en laat je stem niet verloren gaan aan ideologieën, populisme, nepotisme, aan eigen belang en aan partijtjes, die geen resultaten zullen boeken!

Roy Harpal
Advertenties

Saturday 16 October
Friday 15 October
Thursday 14 October