VSB doet incidenteel mee aan tripartiet overleg
17 Mar 2011, 00:01
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zal bij wijze van uitzondering deelnemen aan het tripartiet overleg. De regering wil de effecten van de monetaire en fiscale maatregelen in het tripartiet overleg bespreken. De VSB vindt dat in de toekomst vraagstukken over sociaal-economische onderwerpen aan de Sociaal Economische Raad moeten worden voorgelegd. De VSB heeft het besluit van de algemene ledenvergadering schriftelijk aan president Desi Bouterse kenbaar gemaakt.

De VSB-leden hebben voorwaarden verbonden aan de incidentele deelname in het tripartiet overleg. Er moeten volgens de werkgeversorganisatie gelijke aantallen vertegenwoordigers zijn van de privaatrechtelijk georganiseerde werkgevers en werknemers en de overheid. Hiermee geeft de VSB aan dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken hoort bij de overheid omdat het om een publiekrechtelijke organisatie gaat.

“Het incidenteel tripartiet overleg zal moeten resulteren in concrete en uitvoerbare afspraken tussen de deelnemende partijen met betrekking tot de door de overheid voorgenomen maatregelen”, aldus de motie.

In een schrijven op 8 maart had de VSB haar ongenoegen kenbaar gemaakt dat de discussie over de monetaire maatregelen “verheven was naar een niveau van politiek tripartiet overleg”. Aan de VSB was gevraagd om twee deskundigen af te vaardigen om te praten over de aangekondigde maatregelen.

De VSB zegt in een schrijven aan het staatshoofd dat haar leden “in onze macro-economische constellatie circa 75% van het Bruto Nationaal Product generen en 80% van de werknemers in de private sector vertegenwoordigen”.

De brieven en de motie van de VSB kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif motie_VSB.pdf     pdf-icon.gif VSB_8_maart.pdf                
Advertenties