Wetsontwerp Gelijke Behandeling bij Arbeidsadviescollege
14 Jul 2018, 22:36
foto
De Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking, op werkbezoek bij minister Soewarto Moestadja. (Foto: NII)


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid wil de kwaliteit van het leven van mensen met een beperking verbeteren. Dit heeft hij aan een delegatie van ‘de Alliantie voor Decent Work voor personen met een beperking’ medegedeeld bij een werkbespreking. Hij wil bereiken dat de arbeidsmarkt steeds meer mogelijkheden schept voor deze groep, om zich gelukkig te voelen.

De participatie en betrokkenheid van deze groep aan de samenleving dient volgens Moestadja te geschieden op basis van ontwikkelingsconcepten. De mobilisatie van deze groep vereist een integrale aanpak vanuit zowel de overheid, maatschappelijke groeperingen als het bedrijfsleven.

Het ministerie heeft een wetsontwerp ‘Gelijke Behandeling’ voorbereid ter bescherming van onder andere personen met een beperking op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Het ontwerp is nu voor commentaar bij het Arbeidsadviescollege (AAC). Er is ook een werkruimte ter beschikking gesteld aan de stichting Wan Okasi die deel uit maakt van de Alliantie. Vanuit deze ruimte wordt het secretariaat van de Alliantie beheerd.

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), werkarmen van het ministerie, treffen voorbereidingen om door trainingen, bij deze groep competenties te ontwikkelen, zodat zij als kleine zelfstandigen hun brood kunnen verdienen. Ook worden voorbereidingen getroffen om in het tweede Decent Work Country Programme extra aandacht te besteden aan deze speciale groep.

De Alliantie is een initiatief van de Vereniging van het Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die wordt ondersteund door het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). De Alliantie promoot werkgelegenheid en ondernemerschap bij personen met een beperking in Suriname. De proclamatie van deze bundeling vond in februari 2018 plaats, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII).
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January