Vissersboten keren massaal terug aan wal
04 May 2018, 13:20
foto
Er is een toeloop bij de verschillende aanmeersteigers.


Alle vissersboten in Surinaamse wateren keren terug aan wal. Een groot deel van de vaartuigen is al binnen. Sinds de laatste beroving, woensdagavond, heeft het nieuws zich snel verspreid onder de grotere vaartuigen die beschikken over radioverbindingen. Er is naar elkaar geseind en is besloten massaal terug te keren naar wal.

“Alles wat buiten is, komt binnen,” bevestigt Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief tegenover Starnieuws. De visondernemers lijden veel heel schade die ze niet meer terug zullen krijgen. De expeditiekosten om te zoeken naar de slachtoffers van de overvallen loopt al in de tienduizenden. Voorts willen de ondernemers het risico niet nemen dat hun bemanning wordt geroofd en gedood.

Op dit moment is de sector lamgelegd, stelt Lall. Hij voegt eraan toe dat Surinamers te weinig beseffen dat 6.500 mensen direct afhankelijk zijn van de visserijsector en dat deze sector een behoorlijke bijdrage levert aan de nationale economie. “We gaan in de komende tijd het spin-off effect merken,” zegt hij. De visverwerkers zullen geen vis hebben om te verwerken, de werkers zullen geen werk hebben, de vistransporteurs zullen geen lading hebben, de opkopers zullen geen producten hebben en de lokale markt geen vis, noemt Lall de consequenties op.

Het Visserscollectief heeft gisteravond een onderhoud gehad met minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De bewindsman heeft het collectief direct na zijn aankomst vanuit Zanderij ontvangen in zijn kantoor. Hij heeft ondersteuning toegezegd en hulp aan de nabestaanden, vertelt Lall. Van zijn kant heeft het collectief voorstellen gedaan binnen de competentie van de minister van LVV. Minister Soerdjan is voorgesteld om terug te gaan naar het beleid van zijn voorganger en scherper te kijken naar het vergunningenbeleid.

Het collectief heeft de bewindsman erop gewezen dat het vergunningenbeleid te maken heeft met de toenemende criminaliteit in de sector. “De vissector is hernieuwbaar en moet goed gemanaged worden. Bij uitgifte van teveel vergunningen –zoals nu- treedt er overbevissing en schaarste op,” zegt Lall uit. Hij onderkent dat er ook “rotte appels” tussen de vissers zitten. “Tegenwoordig heeft niemand meer een grote vangst en zien anderen meer heil in om te roven en zo hun vangsten te vergroten.”

Er is een enorme rivaliteit, weet Lall. “Als er op een plek veel vis zit, zullen alle boten daarnaar toe trekken. Dan krijg je ‘overbevolking’ in een bepaald gebied waarbij de netten van de verschillende vissers met elkaar komen vast te zitten. Dat leidt dan tot ruzies onderling.”

Het collectief voert vanavond gesprekken met diverse ministeries om te komen tot een oplossing van het probleem. “Wij willen garanties voor onze veiligheid. De ondernemers gaan hun boten niet laten uitvaren, zolang ze niet zeker zijn van de veiligheid van hun have en goed.”

Op de verschillende aanmeersteigers is het een drukte van jewelste. Behalve de familieleden van de vermisten, zijn er nu ook vistransporteurs, opkopers en vissers te zien. De ladingen vis worden zo snel mogelijk van boord gehaald, gewogen en verkocht in de hoop een hogere prijs te krijgen voordat alle vissersboten binnen zijn.

Intussen gaat de zoektocht naar de andere twaalf vermisten nog door. Ook wordt gezocht naar de bemanning van het vaartuig dat woensdagavond is aangevallen voor de kust bij Matapica. De politie heeft intussen verschillende verdachten opgebracht.
Advertenties

Saturday 25 September
Friday 24 September
Thursday 23 September