Strijd tegen kinderarbeid krijgt brede aanpak
14 Apr 2018, 19:40
foto
Een deel van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid in aanwezigheid van minister Moestadja. Rechts op de voorgrond de nieuwe voorzitter Genti Mangroe. (Foto: NII/Arbeid)


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid vindt de instelling van de interdepartementale en multipartiete commissie ‘Nationale Commissie Uitbanning
Kinderarbeid’ noodzakelijk, omdat ongeveer 3 procent van de kinderen arbeid verricht, in plaats van in de schoolbanken te zitten. De commissie is opnieuw van leden voorzien. Moestadja zegt dat het een doorgeprikte illusie is om ervan uit te gaan dat slechts Arbeid kinderarbeid kan uitbannen.


In de commissie zitten leden afkomstig van verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties, meldt het Nationaal Informatie Instituut. De taken van de werkgroep zijn onder andere: het samenstellen van een nationaal actieplan voor de uitbanning van kinderarbeid; het initiëren van specifieke ontwikkelingsprogramma’s voor kinderen van inheemse en in stamverband levende volkeren; het doen plegen van onderzoek naar de sociaaleconomische situatie van kinderen die kinderarbeid verrichten; en het adviseren van de minister over de sociaaleconomische re-integratie van kinderen betrokken in het arbeidsproces.

In de Nationale commissie Uitbanning Kinderarbeid, die een zittingsperiode heeft van 3 jaren, hebben zitting: Genti Mangroe (voorzitter/Arbeid), Maisa Wijngaarde (Arbeidsinspectie), Herman Edoo (Justitie en Politie), Bruce Sariredjo (Sociale Zaken), Nunzio Koningsbloem (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Telina Cooten (Regionale Ontwikkeling), Helen Doelwijt (VSB), Roy Haverkamp (Ravaksur), Mirjam Lieuw Kie (ADEK), Sulakshana Sewkaransing (Arbeid) en Gloria Lie Kwie Sjoe (Natuurlijke Hulpbronnen). De commissie zal spoedig worden uitgebreid met vertegenwoordigers van het ministerie van Sport en Jeugd Zaken en het Kabinet van de President.
Advertenties

Friday 22 January
Thursday 21 January
Wednesday 20 January