VSB-voorzitter: Rust nodig op lonen- en prijzenfront
06 Feb 2011, 11:10
foto
VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn


Ferdinand Welzijn, voorzitter van Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt dat rust en stabiliteit nodig is op lonen- en prijzenfront. Daarom is overleg met de vakbeweging nodig. "Het gaat niet om een bundeling, maar het is nationaal en internationaal gangbaar dat vakbeweging en bedrijfsleven samenkomen en afspraken met elkaar maken", zegt Welzijn in gesprek met Starnieuws.

In een gezamenlijke brief gestuurd aan president Desi Bouterse wordt gevraagd om over het pakket van maatregelen overleg te voeren. Tot nu toe is het tripartiet overleg niet bijeen gekomen. "Het is normaal dat de sociale partners met elkaar om de tafel gaan zitten om onrust te voorkomen", legt Welzijn uit. Grote delen van de vakbeweging hebben al een schrijven gestuurd naar de president, maar zij hebben nog geen reactie ontvangen.

Ook de VSB, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en andere bedrijfslevensorganisaties hebben hun visie kenbaar gemaakt aan de regering. De VSB zegt in een brief aan de assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zich ernstige zorgen te maken over de wijze waarop de regering meent de door haar aangekondigde financieel-economische maatregelen te moeten doorvoeren. De VSB vindt dat het ad hoc pakket aan maatregelen "niet bevorderlijk is voor de rust en de stabiliteit in de economie. De effecten van de aankondiging zijn nu reeds merkbaar door onrust op de valutamarkt", aldus de VSB.

Welzijn hoopt dat de regering de komende week het tripartiet overleg bijeen zal roepen. Zonder overleg zal het moeilijk zijn om de situatie in de hand te houden. De prijzen en lonen moeten in evenwicht zijn met elkaar, anders slaat de economie op hol. Welzijn benadrukt dat het in belang is van de samenleving als de sociale partners elkaar kunnen vinden.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January