ACT-Suriname en PAG gaan samenwerken
22 Sep 2017, 09:37
foto
Medewerkers van Parc Amazonien de Guyane (PAG) en het Amazon Conservation Team Suriname (ACT)


Parc Amazonien de Guyane (PAG) en het Amazon Conservation Team Suriname (ACT) gaan samenwerken. De organisaties hebben een convenant opgesteld waarin gezamenlijke ambities, doelstellingen en acties zijn verwoord. Er is afgesproken dat beide partijen het convenant voorleggen aan hun Raad van Bestuur, waarna er een budget aan gekoppeld zal worden om de samenwerking verder te concretiseren, zegt Dominiek Plouvier, directeur ACT-Europa.

Het PAG werd ingesteld in 2007 door de Franse overheid en is met een oppervlakte van 3,4 miljoen hectare (bijna de helft van het land) het grootste nationaal park van Frankrijk. Het beheer van het beschermd gebied wordt uitgevoerd in samenwerking met de tribale bevolking die een belangrijke rol vervult in het beschermen van de natuurlijke omgeving. Dit gegeven vormt het belangrijkste uitgangspunt voor het werk van het ACT.

Claude Suzanon, voorzitter van het bestuur en Arnaud Anselin, waarnemend directeur internationale betrekkingen van PAG, zijn blij met de voorgenomen samenwerking. “We staan voor dezelfde uitdagingen en delen dezelfde belangen op een aantal gebieden. We kunnen elkaar versterken als we kennis met elkaar delen en van elkaar leren”, zegt Anselin.

ACT-Suriname directeur Minu Parahoe, geeft aan dat de details van de uitwisseling tussen beide landen in de komende periode verder uitgewerkt zullen worden. “Het partnerschap moet via uitwisseling van kennis en ervaring leiden tot effectieve oplossingen voor gedeelde uitdagingen zoals onder andere schade aan ecosystemen en het gebrek aan duurzame bronnen voor levensonderhoud”.

De multi stakeholder dialoog in de zogenaamde South Suriname Conservation Corridor is een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Het Regionaal Natuurpark van Frans Guyana grenst in het zuiden aan het Tumucumaque Nationaal Park, gelegen in Brazilië dat met een omvang van niet minder dan 3.9 miljoen hectare het grootst beschermde tropische park is in de wereld. In Zuid-Suriname is in 2015 een intentie tot samenwerken getekend voor het beschermen van 7.2 miljoen hectare aangrenzend bos.

Een samenwerking tussen de landen draagt bij aan de bescherming van een van de grootste delen tropisch regenwoud ter wereld en de gemeenschappen die voor hun welzijn afhankelijk zijn van het bos. De regio speelt daarnaast een belangrijke rol bij het verzachten van klimaatverandering. Tijdens de klimaatonderhandelingen in Parijs in 2015 is daarom een alliantie gesloten tussen Frankrijk, Suriname, Brazilië en een aantal niet-gouvernementele organisaties om kritieke ecosysteemdiensten te beschermen en de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan, meldt het ACT-Suriname.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July