OAS, NOB, EU geven uitleg over beurzen en financiering
23 Jun 2017, 16:15
foto


De Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) start zaterdag, morgen, met een pilotproject Career Development Seminar. Een informatiebijeenkomst over buitenlandse studiebeurzen. Het ‘nee’ op ‘is die beurs honderd procent gefinancierd’, schrikt studenten af. “Precies daar stopt het voor vele Surinamers. Dit is niet voor mij en ze geven gelijk op”, vertelt Nancy Robinson, OAS- vertegenwoordiger in Suriname aan Starnieuws. “Maar er zijn financieringsopties.”

Steeds meer jongeren tonen interesse in buitenlandse studiebeurzen, zegt Robinson. De belangstelling nam toe na de International Scholarship Fair afgelopen februari. Evaluatie wees uit dat het gebrek aan financiële middelen één van de obstakels is voor studenten die zich verder willen scholen. “Studenten zijn niet op de hoogte van de NOB-financieringsopties.”

De infosessie is daarom in samenwerking met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). Deze bank biedt bursalen studieleningen aan. Een andere partner van het eendaagse seminar is de Europese Unie (EU) die via het Erasmus+, een Europees subsidieprogramma ook mogelijkheden verschaft.

Robinson legt uit dat niet alle beurzen honderd procent worden gefinancierd. De student moet soms zelf inkomen met een klein percentage, bijvoorbeeld voor de collegegelden of het ticket. In de beursaanvraag wordt gevraagd of je zelf over additionele middelen beschikt. “De student kan nu zeggen ‘ik onderzoek enkele financieringsopties’, in plaats van ‘ik weet het niet’.”

Tijdens het seminar gaat de OAS in op het beurzenprogramma. Na een kleine uiteenzetting door Robinson en NOB-directeur Wonnie Boedhoe, houden verschillende gastsprekers motivatiegesprekken met de studenten. Ook vertegenwoordigers van studentenorganisaties komen aan het woord. Ter plekke kunnen de aanwezigen zich opgeven voor de drie vervolgsessies.

Die eerste is op 28 juni: Presentation Skills. De student kan vaardigheden opdoen hoe zichzelf als potentiële kandidaat te presenteren tijdens een interview over de beurs. Of hoe een motivatiebrief te schrijven en waar een goed Curriculum Vitae aan moet voldoen. “De focus op deze dag is dus tools aanreiken voor de beursaanvraag.”

De tweede sessie is de dag erna, 29 juni, met online onderzoek. “Ja, de website met alle beurzen, in welke landen en welke universiteiten is eigenlijk wel complex”, beaamt Robinson. Via een live videoconference gaat Erasmus+ vanuit Brussel hierop in. Ook de Surinaamse OAS-medewerker Jennifer Hoogdorp zal vanuit Washington meer uitleg geven.

Op de laatste dag, 3 juli, ligt de focus op het schrijven van een essay en het succesvol passeren van het TOEFL examen. Internationale organisaties, de beursaanbieders willen bijvoorbeeld weten waarom ze in jou moeten investeren. Waarom je die specifieke studie wil doen en je de opgedane kennis zal inzetten om je land te ontwikkelen. Deze informatie moet je met sterke argumenten aangeven in het essay. “Studenten realiseren zich vaak genoeg niet hoe belangrijk dit is. Ze onderschatten het gewicht van het essay”, merkt Robinson op. Judith Dijks van de Amerikaanse ambassade zal ingaan op de Engelse taaltest.

De doelgroep van het pilotproject zijn universiteitsstudenten. Er hebben zich al een aantal van 150 personen opgegeven voor het seminar. Voor de vervolgsessie zijn er maar 30 zitplaatsen. Voor elke deelname moet SRD 10 worden betaald. Alle sessies zijn in het Lalla Rookh-gebouw.

Robinson zet zich persoonlijk in om Surinamers te motiveren om zich verder te scholen. In de vakantiemaanden augustus en september houdt zij open dagen op het OAS-kantoor om studenten te helpen. Ook de NOB plant voor augustus een open dag.

De OAS financiert studies binnen acht prioriteitsgebieden, zoals gezondheid, democratie, duurzame toerisme ontwikkeling en cultuur. Het hele pakket aan opties, is ondergebracht onder diverse beurzenprogramma’s. De meeste studies zijn te volgen in de OAS-lidlanden, als Canada, de VS, Argentinië, Trinidad of Brazilië of in partnerlanden zoals China, Engeland, Spanje, Nederland en België.
Advertenties