VSB wil op korte termijn mandaat van leden
24 Apr 2017, 15:07
foto


Op korte termijn zal de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) een algemene ledenvergadering beleggen om een duidelijk mandaat van haar leden te krijgen over de te nemen stappen. Vooralsnog moedigt het bestuur zijn leden aan om naar eigen inzicht en op basis van de vigerende bedrijfsomstandigheden, de geplande vreedzame protestmanifestatie op dinsdag 25 april te ondersteunen.

De roep binnen de VSB klinkt steeds luider om het overleg met de regering niet ongeconditioneerd voort te zetten, maar ook om een scherper standpunt in te nemen over het huidig beleid, dat voor de leden desastreus is. De leden van de vereniging vragen om betuigingen van onvrede over het beleid te ondersteunen, waaronder ook de door de vakbeweging aangekondigde protestmanifestatie morgen.

De VSB constateert dat afspraken die zij na overleg met de regering heeft gemaakt, maar niet tot de gewenste resultaten leiden door een kennelijk gebrek aan daadkracht of implementatievermogen. Gemaakte afspraken om de private sector - die het net als elke Surinamer moeilijk heeft door sterk gestegen kosten - niet te verrassen met maatregelen, heeft de regering niet gehonoreerd en is ook niet corrigerend opgetreden, zegt de VSB in een verklaring.

Voor de VSB is het overduidelijk dat het roer heel snel moet worden omgegooid, zodat haar leden weer perspectief hebben op overleving en dat zij hun activiteiten niet hoeven stop te zetten. De vereniging heeft in de afgelopen week intensief deelgenomen aan consultaties met het Planbureau om aan te tonen dat gemaakte afspraken daadwerkelijk moeten worden nageleefd.

In de verklaring zegt de vereniging dat zij op diverse momenten en podia duidelijk heeft gezegd dat zij geen politieke intenties heeft of doelen nastreeft, maar volledig bewust is dat slechts een waarachtige nationale aanpak kan leiden tot herstel van de economie. Velen van haar leden gaan gebukt onder de impact van de huidige ernstige economische en maatschappelijke crisis. Ze hebben weinig tot geen ruimte meer om hun economische activiteiten nog langer te blijven ontplooien.

De VSB heeft al langer dan twee jaren aangegeven dat zij voorstander is van een samenhangend pakket aan maatregelen om de economie te saneren. Het pakket moet in tripartiet verband –regering, vakbeweging en werkgevers- worden besproken, zodat alle partijen bewust en gecommitteerd zijn om hun rol in het aanpassingsproces te vervullen.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January