LVV: 'perceeluitgifte' Cultuurtuin is wilde occupatie
20 Feb 2017, 23:05
foto


De grond van de botanische tuin van het natuurpark Cultuurtuin is onrechtmatig uitgegeven door een malafide stichting en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft hier niets mee te maken. Het ministerie komt met een verklaring naar aanleiding van diverse beschuldigingen van gronduitgifte en verwijdering van bomen en plantjes op die plek.

De botanische tuin is eigendom van Stichting Stinapa, die valt onder het ministerie van LVV. Djoemadie Kasanmoesdiran, directeur van LVV heeft begin deze maand de tuin laten schoonmaken en rond de Paramaribo Zoo, trimbaan en omliggende ruimtes omgevallen bomen, verrotte plantjes en onkruid op bermen laten verwijderen. Behalve dat de omgeving schoon en aantrekkelijk is voor de sporters, de omliggende bewoners en bezoekers, is de veiligheid voor hen beter gegarandeerd, zegt de voorlichting van LVV.

Het gebied is echter niet uitgegeven door LVV. De onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, zegt dat er sprake is van wilde occupatie. Het ministerie heeft stappen ondernomen, nadat de handelingen bekend werden. Er is contact gemaakt met diverse instanties, zoals de districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost en het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer. De districtscommissaris Paramaribo-Noordoost heeft reeds aangifte gedaan bij de politie en naar verluidt zijn er inmiddels meerdere aangiftes gedaan. De politie heeft intussen vier personen in verzekering gesteld. De zaak is nog in onderzoek.
Advertenties