Overeenkomst Nw Koffiekamp bezegeld door partijen
01 Dec 2016, 13:24
foto
Suresh Kalathil, General Manager van Rosebel, tekent het protocol. Minister Edgar Dikan en dc Keyna Pansa kijken toe. (Foto's: Raoul Lith)


Goudzoekers van Nieuw Koffiekamp, verenigd in Makamboa, mogen onder strikte voorwaarden drie maanden aan goudwinning doen binnen de concessie van Rosebel Gold Mines. Zij mogen restmateriaal op de Roma West Waste Dump verwerken. Na meer dan een jaar onderhandelen, is vandaag een overeenkomst tussen partijen getekend op het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

In de tussentijd zal er gezocht worden naar een structurele oplossing onder leiding van de ministers Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen) en Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling). De overeenkomst is getekend door de Republiek Suriname, vertegenwoordigd door de ministers. Verder hebben getekend de districtscommissaris van Brokopondo, Kenya Pansa, hoofdkapitein Ludwich Wijnerman van Nieuw Koffiekamp, Owen Pryor van Makamboa en Suresh Kalathil, General Manager van Rosebel. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in een Multi-Stakeholders Groep die zich buigt over de problemen.

Minister Dikan zei dat door de houding van Makamboa de doorbraak is gekomen. Deze groep had niks te maken met de barricaden die waren opgeworpen in Brokopondo de vorige maand. De wegbarricade bij de toegangsweg naar Rosebel was bedoeld om het proces te verstoren. De bewindsman benadrukte dat door met elkaar te praten er altijd een oplossing kan worden bereikt. Hij memoreerde het akkoord dat na vijftig jaar is getekend tussen Colombia en de FARC. Dikan bedankte eenieder die zich ingezet heeft voor het bereiken van deze mijlpaal. Zijn collega Dodson was niet aanwezig op de ceremonie, aangezien hij uitlandig is.

Dc Pansa deelde mee dat de mensen van Makamboa geregistreerd zijn en een over een badge beschikken. Er is veel werk verricht om alle personen en equipment in kaart te brengen. Alleen mensen die geregistreerd zijn mogen werken in het aangewezen gebied. De politie, commissie Ordening Goudsector, de Militaire Politie en Nieuw Koffiekamp zijn belast met de handhaving van de orde.

Hoofdkapitein Wijnerman zei dat vanaf zijn instelling in 2001 hij met dit probleem bezig is. Nieuw Koffiekamp is midden in de concessie van Rosebel. Hij sprak de hoop uit dat de termijn van drie maanden verlengd zal worden tot vijf jaar en langer. Wijnerman gaat ervan uit dat iedereen zich netjes houdt aan de afspraken waardoor de verlenging kan plaatsvinden. De betrokken partijen stellen dat met de ondertekening van het protocol een belangrijke stap is gezet op weg naar duurzame ontwikkeling van Nieuw Koffiekamp.
Advertenties