OAS: Verkiezingssysteem van Suriname goed ontwikkeld
15 Sep 2016, 04:04
foto
V.l.n.r: minister Mike Noersalim, OAS-vertegenwoordiger Nancy Robinson en directeur Dewi Amatsoemarto van Biza.


Het verkiezingssysteem van Suriname is goed ontwikkeld en voldoet aan internationale standaarden. Dit staat in het verslag van de waarnemerscommissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die de verkiezingsgang van 25 mei 2015 heeft geobserveerd. Aanbevelingen ter verbetering van het proces hebben onder meer betrekking op het gebruik van technologie en welke weg te bewandelen bij disputen. Ook zou er een instantie moeten zijn die het financieel verslag van politieke partijen onderzoekt, staat in het rapport.

De vertegenwoordiger van de OAS, Nancy Robinson, heeft het verslag van de missie gepresenteerd aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (Biza) en zijn staf. Volgens de werkgroep zou het gebruik van oproepingskaarten moeten worden geëvalueerd. Hetzelfde geldt voor de software die wordt gebruikt voor de presentatie van de informele resultaten.

In het rapport staat dat Suriname vorderingen heeft gemaakt door meer vrouwen in het parlement te hebben, maar dat de campagne voor meer zichtbaarheid en participatie van vrouwen moet worden voortgezet. Ook moet meer duidelijkheid komen over welke instanties aan te doen bij disputen. Bij elk dispuut moet de gang naar de rechter mogelijk zijn.

De waarnemersmissie voor de verkiezingen van 25 mei 2015 stond onder leiding van Irene Klinger en bestond uit 24 personen met dertien verschillende nationaliteiten. Op de verkiezingsdag werd ruim 61% van alle stembureaus door de missie aangedaan en geobserveerd.

Suriname heeft bij de afgelopen verkiezingen verschillende aanbevelingen van de eerdere OAS-missies ter harte genomen. Robinson noemde als voorbeeld het besluit om bij de verkiezingen van 25 mei 2015 gebruik te maken van twee aparte stembussen voor de stembiljetten van leden van De Nationale Assemblee en de Ressortraden. Ook de creatie van faciliteiten voor personen met een beperking wordt door de internationale organisatie bijzonder gewaardeerd.

Robinson complimenteerde Noersalim voor zijn inzet met betrekking tot de strijd om gendergelijkheid. Noersalim heeft zich ingespannen om op nationale, regionale en internationale fora met name het thema geweld tegen vrouwen op de agenda te plaatsen, zegt de voorlichting van Biza.
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June