US$ 1,8 miljard van IsDB voor uitvoeren projecten
14 Sep 2016, 00:01
foto
VSB-voorzitter Bryan Renten staat journalisten te woord. Naast hem ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk. (Foto: Raoul Lith)


Bedrijfslevensorganisaties staan open voor verdere discussie over projecten die de regering heeft gepresenteerd. Deze projecten zullen gefinancierd worden door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Het gaat om een financiering van US$ 1,8 miljard. Een regeringsteam onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin houdt deze hele presentaties.

De regering heeft de contouren aangegeven van de projecten die uitgevoerd zullen worden. De inbreng en participatie van het bedrijfsleven is gevraagd hierin. De projecten moeten de economie verder op gang helpen brengen en passen in het Stabiliteits- en Herstelplan. Daarnaast zijn er ook kostenverhogende maatregelen die de regering wil nemen om haar verdiencapaciteit te vergroten. Verlieslatende bedrijven zullen worden geprivatiseerd. Het stabiliseren van de wisselkoers maakt hier ook deel van uit.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zei na afloop aan journalisten dat nu veel meer informatie is gekregen dan de afgelopen periode. De VSB had diverse brieven geschreven naar de regering die onbeantwoord zijn gebleven. Renten deelde mee dat de VSB in feite afgezegd had voor de presentatie die aanvankelijk vorige week zou worden gehouden. De regering heeft toegezegd verbetering te zullen brengen in de communicatie. Er is een eerste gesprek geweest. Beloofd is dat verdere dialoog zal worden gevoerd over aangekaarte zaken, zoals de energietarieven en een monitoringscommissie voor het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds. De projecten die nu gepresenteerd zijn, moeten verder worden doorgerekend op hun impact. Afgesproken is dat er input komt van het bedrijfsleven.

Paul de Baas van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vindt dat het programma dat nu gepresenteerd is, veel meer perspectieven biedt voor opkrikken van de economie, werkgelegenheid en toegang tot kapitaal. Naast sociale projecten is er ook veel aandacht voor de infrastructuur. De KKF zal een bijdrage leveren nadat in eigen gelederen verder van gedachten is gewisseld over de presentatie. De regering heeft voorstellen gedaan, maar verwacht een inbreng van het bedrijfsleven en diverse andere organisaties. Er zullen nog diverse gesprekken plaatsvinden om de projecten verder uit te werken, met de input van de organisaties.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January