Overlegplatform bedrijfsleven wil dialoog met regering
18 Aug 2016, 20:50
foto


Het Overlegplatform van bedrijfslevenorganisaties maakt zich ernstig zorgen om het feit, dat de roep om dialoog en transparantie tot op heden slechts loze beloften blijken te zijn. De algemene situatie en het ondernemersklimaat is de afgelopen maanden drastisch verslechterd. Dit heeft de continuïteit van bedrijven verder in gevaar gebracht.

Het Overlegplatform bestaat uit de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS), de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Het Overlegplatform heeft zich gebogen over de recentelijk genomen maatregelen van de regering om 'overnight' de douane verrekeningskoers aan te passen.

Het Overlegplatform constateert, dat de regering wederom gemeend heeft om zonder dialoog tot onmiddellijke uitvoering van maatregelen over te gaan. Deze hebben verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsleven én de samenleving.
Het Overlegplatform is zich ervan bewust, dat er, gelet op de noodzakelijke aanpassing van de economie van Suriname, er nog andere maatregelen moeten volgen. Genoemd wordt een verdere verhoging van brandstof, de verhoging van omzetbelasting en de introductie van wegenbelasting, aangezien deze maatregelen zijn overeengekomen met het Internationaal Monetair Fonds.

Het Overlegplatform stelt dat de regering tot op heden niet in dialoog is getreden met het bedrijfsleven over deze maatregelen. Van elke verantwoordelijke regering mag volgens de bedrijfslevenorganisaties verwacht worden dat de beginselen van goed bestuur, in het bijzonder transparantie, in acht worden genomen. Ingrijpende maatregelen mogen niet zonder consultaties worden doorgevoerd, vindt het Overlegplatform.
Advertenties