ICJ: Krijgsraad moet in vrijheid kunnen beslissen
24 Jun 2016, 14:23
foto


De Internationale Commissie van Juristen (ICJ, Genève) heeft kennisgenomen van het tussenvonnis op schrift in het 8 december-strafproces. In een reactie, zegt de ICJ tegen Starnieuws, dat de organisatie nogmaals het belang van onafhankelijke rechtspraak in Suriname benadrukt.

De Krijgsraad is van oordeel dat de strafzaak voortgezet moet worden. “Zoals wij steeds hebben gesteld moet de Krijgsraad in vrijheid haar beslissingen kunnen nemen. Dit is in het belang van zowel de verdachte als de eisers (nabestaanden). De onafhankelijke rechtspraak, is ook in het algemeen belang van Suriname.”
Eerder in maart heeft de ICJ al laten weten dat de allerbeste uitkomst zou zijn als strafproces gewoon wordt voortgezet. Hoe langer het proces duurt, hoe minder vertrouwen de Surinaamse bevolking zal hebben in de rechtspraak.” De organisatie heeft meerdere malen haar bezorgdheid geuit over onacceptabele vertragingen en onduidelijkheden over de voortgang van het proces.

De ICJ heeft in 2012 een proceswaarnemer naar Suriname gestuurd wie sindsdien de zaak volgt op afstand. De ICJ vindt dat het in het belang is van de hele samenleving, inclusief de verdachten en slachtoffers, dat er een eerlijk proces plaatsvindt. Hierbij moeten internationale (mensen)rechten normen ook worden gerespecteerd. Dit eerlijk proces, waarin de waarheid wordt vastgesteld over de gebeurtenissen van december 1982, moet het primaire doel zijn van de Surinaamse regering. Zegt de ICJ: “Dit is een wettelijke plicht.”

Eerdere bevelen van Hof van Justitie op de zaak te hervatten, lijken volgens de organisatie in overeenstemming te zijn met de zogenaamde ‘plicht tot vervolging’, volgens internationaal gewoonterecht. De ICJ kijkt uit naar de inhoudelijke voortzetting van de zaak op 30 juni.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July