Open brief aan DNA-lid Carl Breeveld
11 May 2016, 15:19
foto


Beste Carl,

Dat je nu pas tot de ontdekking komt dat het gehaal en getrek rond de terugroepwet gaat om een machtsstrijd tussen politieke partijen en je je daardoor genoodzaakt voelt om je als initiatiefnemer van de wet terug te trekken, getuigt mijns inziens van POLITIEKE NAÏVITEIT.
Echter spreek ik mijn waardering uit voor de genomen stap ondanks het feit dat het te laat mocht blijken te zijn. Eerder heb ik mijn opinie over jou al moeten bijstellen toen je onder druk van de reactie van de gemeenschap hebt afgezien van de reis naar Afrika. Enfin, eenieder die halverwege de weg ontdekt dat het een doodlopende weg is verdient waardering indien terstond na de ontdekking de terugweg wordt aangevangen.

Beste Carl, ik weet dat jij een democraat bent. Jij bent voorzitter en gekozen DNA-lid van DOE‎, de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid.
Het ware beter geweest om in verband met het onderhavige, alle democratische krachten op te roepen om de rechtsstaat en de daaruit voortvloeiende Trias Politica te beschermen door te eisen dat een vonnis van de rechter, wat wij ook erover mogen denken, gewoon uit te voeren. Dat is een van de grondprincipes van onze samenleving, met elkaar afgesproken in onze Grondwet. In dat geval zou je wederom in mijn achting stijgen.

Dan hoeft mijn achting als enkeling jou niet te interesseren maar als ik mijn oren te luisteren leg in de wandelgangen zijn jouw DOE aanhang en andere DOE sympathisanten danig teleur gesteld.

In gesprekken met mijn 86-jarige moeder, nog zeer helder van geest en een diepgelovige EBGS'er proef ik duidelijk dat zij teleurgesteld is in haar DOMINEE.
DOE inderdaad een oproep aan alle DEMOCRATISCHE krachten in het land, inclusief de leden van de Nationale Democratische Partij, om de rechtsstaat en de Democratie te beschermen door in casu het CHS vonnis te DOEn uitvoeren. Je kunt dichtbij huis beginnen door Hans Breeveld van de Democracy Unit van ADEK met zijn jonge democraten te vragen alles te doen om de democratie in Suriname te beschermen!

Stan Dijksteel
Advertenties