Samen optrekken, of niet?
09 May 2016, 16:11
foto


Invulling geven aan deze vraag zal na een goede overweging moeten plaatsvinden. Individuen en organisaties geven in bepaalde situaties elkaar de behoefte aan om samen op te trekken tot het bereiken van een bepaald doel. De basis voor het samen optrekken is onderling vertrouwen. Het belang waarvoor er samen zal worden opgetrokken, moet duidelijk zijn tevens moet men het er mee eens zijn.

Recentelijk is door de vakbeweging, maatschappelijke en politieke organisaties aangegeven een protestmanifestatie te zullen houden om hun misnoegen te uiten tegen de verhoogde stroomtarieven die de regering per 1 mei heeft doen ingaan. Opmerkelijk is dat de VSB, die deel uitmaakt van de samenleving en een van de organisaties is waarvan de leden in aanmerking zullen komen voor de verhoogde stroomtarieven, aangeeft niet te zullen meedoen met de protestmanifestaties. Is het omdat de VSB geen vertrouwen heeft in de andere organisaties? Streeft de VSB niet hetzelfde doel na? Is de VSB niet van plan het belang van de andere organisaties te dienen?

Als wij teruggaan naar het verleden, dan zien we dat de VSB wel samen met de vakbeweging, maatschappelijke en politieke organisaties heeft opgetrokken om te protesteren tegen wantoestanden in het land. In het jaar 2000 werd zelfs door de politieke organisaties aangegeven dat bij machtsovername, de VSB zou worden aangetrokken om deel te nemen in de te vormen regering. Er was zelfs sprake van een Zakenkabinet. Wat toen bleek is dat er helemaal geen Zakenkabinet werd gevormd, noch werd de VSB aangetrokken in de regering (Front) die toen werd gevormd. Is de VSB destijds misbruikt en bedonderd geworden?

Het is dus niet onvoorstelbaar als de VSB nu aangeeft niet te zullen deelnemen aan protestacties waaraan de vakbeweging en politieke organisaties deelnemen. Binnen de vakbeweging zitten er namelijk politieke figuren die wij weer tegenkomen in de politieke organisaties. Komt nog bij kijken dat het dezelfde figuren van toen zijn. Kritiek leveren op het standpunt van de VSB, komt bij mij hypocriet over. Het respecteren en tonen van begrip voor de visie en het standpunt van een organisatie, is een gegeven voor degenen die samen wil optrekken.

Clyde Welles
Advertenties