VSB en Ravaksur willen duidelijkheid over SER
01 Apr 2016, 14:46
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) willen duidelijkheid over de benoeming van de leden van de Sociaal Economische Raad (SER). Er is een brief hierover geschreven aan president Desi Bouterse. De organisaties die samen optrekken, willen uiterlijk 8 april antwoord hebben hierover.


In het schrijven halen de VSB en Ravaksur aan, dat, op verzoek van de president, kandidaten zijn aangedragen voor benoeming als lid en/ of plaatsvervangend lid van de SER in november 2015. De organisaties benadrukken dat het land in een precaire financieel-economische situatie verkeert. Zij wijzen op de oproep die de president meerdere malen heeft gedaan om met gezamenlijk optreden het land uit deze crisis moet geraken. Dit kan door gebruik te maken van alle aanwezige deskundigheid. VSB en Ravaksur hadden verwacht dat de leden van de SER op korte termijn benoemd zouden worden.

De organisaties wijzen er op dat 2015 inmiddels voorbij is, net als het eerste kwartaal van 2016 zonder dat de benoeming heeft plaatsgevonden.
Erger nog, het is de VSB en Ravaksur volstrekt onduidelijk of de president nog van plan is om de leden van de SER te benoemen, aangezien er na een voorlichtingsbijeenkomst in januari geen communicatie meer heeft plaatsgevonden over de SER. In de brief wordt aangehaald dat beide organisaties, gelet op hun committering aan de sociale dialoog, als hoogst noodzakelijk achten voor een
gestructureerd en wettelijk overleg tussen de regering en haar sociale partners, namelijk de werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers.
Advertenties