Fysieke integratie Unasur rode draad bezoek Samper
24 Feb 2016, 05:44
foto
President Desi Bouterse ontvangt de secretaris-generaal van Unasur Ernesto Samper. (Foto: Kabinet van de President)


De secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), Ernesto Samper, is ingenomen met de inspanningen van Suriname in het integratieproces. Dit heeft hij dinsdag meegedeeld aan president Desi Bouterse. Samper is op werkbezoek in Suriname. De fysieke integratie van de Unasur-landen en een gezamenlijk paspoort, zijn ook belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn tijdens het werkbezoek van de secretaris-generaal.

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zegt dat Unasur vooral ingenomen is met de bijzondere rol die vervuld is om aan het vraagstuk van jongeren te werken, tijdens het voorzitterschap van president Bouterse. Binnen Unasur is het model dat Suriname heeft gehanteerd om jongeren deelgenoot te laten zijn van besluitvormingsprocessen, overgenomen. "Dit wordt gebruikt als een model om jongeren intensiever te betrekken bij beleidsprocessen," zegt Badrising. Er zijn enkele regionale jongerencongressen gehouden naar het model van Suriname.

Een van de belangrijkste aspecten die tijdens het bezoek van Samper aan de orde is gekomen, is het kunnen garanderen van het Zuid-Amerikaans burgerschap. Het gaat om het creëren van een Zuid-Amerikaanse identiteit. Landen van Unasur moeten in de komende jaren in staat zijn om een Zuid-Amerikaans paspoort te hebben. Hiermee moeten mensen vrij kunnen wonen en werken in elkaars landen. Dit is al het geval binnen Mercosur.

De fysieke integratie binnen Unasur is ook aan de orde gekomen, merkt minister Badrising op. Dit houdt ook in dat mensen van de ene kant van het continent naar de andere kant kunnen reizen. De vaste oeververbinding tussen Suriname en Guyana is ook aan de orde geweest. Ook de weg van Suriname naar Guyana en Venezuela is besproken. Er waren al voorbereidingen, maar Unasur wil dit project in versneld tempo realiseren. De financiering hiervan is nog niet rond, maar er zijn goede vooruitzichten voor een haalbaarheidsstudie.

Samper heeft veel aandacht besteed aan de Zuid-Zuid-samenwerking. Er wordt een databank opgezet om na te gaan wat voor medicamenten nodig zijn voor gezamenlijke aankopen. Ook de producten aan eigen landen moeten meer betrokken worden. Zo kan zuiniger omgegaan worden met de valuta-reserves. Er worden vandaag verdere gesprekken gevoerd, waarna de secretaris-generaal van Unasur naar Guyana zal vertrekken.
Advertenties

Wednesday 26 January
Tuesday 25 January
Monday 24 January