DNA-leden willen informatie regering over valutaveiling
24 Feb 2016, 00:35
foto


Assembleeleden uit oppositionele fracties willen dat de regering De Nationale Assemblee zo diepgaand mogelijk informeert over de te houden valutaveilingen. Zij willen weten wat het beoogde doel is en de opvang van de gevolgen daarvan. De Assembleeleden hebben dinsdag een interpellatievoorstel ingediend bij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Het interpellatievoorstel is ingediend door Chan Santokhi, Asiskumar Gajadien, Marinus Bee, William Waidoe, Patricia Etnel, Edward Belfort, Riad Nurmohamed en Mahinder Jogi. De volksvertegenwoordigers stellen dat in de afgelopen maanden een neergaande trend in de economie is te zien en de valutamarkt nog steeds niet tot rust is gekomen. De governor van de Centrale Bank van Suriname heeft onlangs aangegeven dat valutaveilingen zullen worden gehouden waarmee een resultaat wordt beoogd, dat rust behoort te brengen op het koersen- en prijzenfront.

De Assembleeleden merken op dat een concreet, samenhangend beleid ontbreekt dat samen met de valutaveilingen moet worden uitgevoerd. Hiermee moet een uitzicht worden geboden op duurzame verbetering van de vreemde valuta inflow in het land. Een goede voorspelbaarheid op het koersenfront is van belang om te weten hoeveel van de per tijdseenheid benodigde US dollar zelf door de banken wordt opgebracht via opkoop uit de particuliere sector, en via de valutaopbrengsten van de overheid.

De verwachting van enkele deskundigen is dat de wisselkoers in de buurt van 5 SRD per US dollar zal komen, terwijl anderen deskundigen denken dat de wisselkoers hoger zal zijn. Dit zal een enorme verhoging betekenen van de prijzen van de goederen van de eerste levensbehoeften, die nu al bijna onbetaalbaar zijn.
De tendens van lege rekken in de winkels begint zich weer voor te doen.

De Assembleeleden geven aan dat het ook niet bekend is wat de eventuele samenwerking met het Internationale Monetair Fonds (IMF) en andere multilaterale instellingen zal opbrengen. Door dit beleid van de regering zijn productiebedrijven, die moeten zorgen voor de vergroting van de verdiencapaciteit, in een zeer zorgwekkende situatie terecht gekomen door de hoge wisselkoers. De situatie zal verergeren als bedrijven ophouden te bestaan. Dit gaat gepaard met groot verlies van banen en productie infrastructuur. Werknemers, producenten en grote delen van het volk verkeren in grote onzekerheid, terwijl de president, de vicepresident, de ministers en de hoog geplaatsten in de coalitie kringen, blijven zwijgen.

Beleid met harde en effectieve acties tegen de heersende misdaad, corruptie, inefficiënties, verspillingen en bureaucratie, ontbreekt volgens de Assembleeleden. Zaken die behoren tot constituerende bestanddelen van het beleid, die de neergang van het welzijn van het volk verergert. De houding bij de beleidsmakers en hun ondersteuners zorgt voor angst en vrees waarbij het gevoel van onmacht blijft toenemen in de samenleving. Dit kan ernstige gevolgen hebben, vinden de Assembleeleden. Daarom willen zij dat de regering informatie verstrekt in het hoogste college van Staat.
Advertenties

Wednesday 26 January
Tuesday 25 January
Monday 24 January