Rusland: Governor moet nu naar herstel vertrouwen
03 Feb 2016, 00:37
foto
NPS-voorzitter Gregory Rusland


Nu de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie is aangetreden, moet zo gauw mogelijk overgegaan worden tot herstel van het vertrouwen. Naast een vertrouwenwekkend team, moeten er maatregelen worden getroffen om de financieel/monetaire problemen aan te kunnen pakken. Dit zegt Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, om een reactie gevraagd, tegenover Starnieuws.

Gersie heeft aangekondigd dat de wisselkoers zo snel mogelijk gestabiliseerd moet worden, waarna tot ordening van de valutamarkt moet worden overgegaan. Zijn hoogste prioriteit is sturing te geven aan de wisselkoers om te komen tot stabiliteit. Dit is belangrijk voor de productiesector. De governor belooft een transparant beleid te zullen voeren. De valutamarkt moet weer onder toezicht komen van de CBvS.

Rusland wijst er op dat op dit moment de economie in een negatieve spiraal is terechtgekomen. Belangrijk is dat het vertrouwen in de moederbank wordt hersteld. "De NPS doet er van haar kant alles aan om haar bijdrage te leveren aan het herstel van de situatie. Ook al is deze situatie door anderen gecreëerd, wenst de partij te voorkomen dat het hele volk verzuipt in een situatie van monetaire chaos en onhoudbare wisselkoersen. Deze plicht rust op elke burger in de samenleving,"deelt Rusland mee.

Monetaire stabiliteit kan volgens de NPS-voorzitter alleen verkregen worden bij een goed gecoördineerde uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen, waarbij zowel de monetaire kant als de productiekant van de economie verbeterd worden. Het uiteindelijke doel is volgens de politicus niet slechts de monetaire rust, maar dat elke burger een menswaardig bestaan kan leiden zonder dat hun inkomen met de minuut in waarde afneemt.
Advertenties

Wednesday 26 January
Tuesday 25 January
Monday 24 January